Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

College van Bestuur acht voorstellen in het rapport van de commissie Van Rijn onevenwichtig

15 mei 2019

Het college van bestuur heeft kennisgenomen van het rapport van de commissie Van Rijn dat vanochtend is gepresenteerd aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De commissie had als opdracht te adviseren over een aanpassing van de huidige bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs en onderzoek.

De voorgestelde maatregelen in dit advies van de commissie zijn ingrijpend en het perspectief op langetermijnoplossingen en de concrete invulling ervan zijn niet concreet. De effecten van de herverdelingsmaatregelen op de korte termijn zijn onevenwichtig en potentieel desastreus voor onderzoek en onderwijs in het alfa-, gamma- en medische domein.

Op basis van de huidige ingeschatte financiële effecten van het rapport voor de universiteit heeft het college besloten die in elk geval niet intern door te vertalen in 2020. De mogelijke effecten op de verdeling van de middelen na 2020 zijn afhankelijk van het besluit van de minister, en de Tweede Kamer over dit advies.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.