Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Docenten aan de slag met Senior Kwalificatie Onderwijs

27 mei 2019

Na de pilot voor de Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) in 2018, waarin 10 docenten hun senior onderwijskwalificatie behaalden, is de SKO nu echt van start. Senior docenten die een staat van dienst op het gebied van onderwijs hebben, konden tot 1 mei een aanvraag indienen om het SKO certificaat te behalen. Dertig personen hebben dit gedaan. Een universiteitsbrede toetsingscommissie heeft de aanvragen aanvragen beoordeeld. Ruim 20 docenten gaan aan de slag met het vullen van het portfolio. Het ICLON biedt ondersteuning met inspiratiesessies en individuele coaching.

Wie voor een SKO in aanmerking wil komen, moet méér gedaan hebben dan alleen college geven. Een docent moet een actieve bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling of vernieuwing van onderwijs, en dan niet alleen voor het onderwijs op het eigen specifieke vakgebied of voor de eigen vakgroep, maar overstijgend daaraan. Hij / zij doet dat vanuit een eigen persoonlijke visie en motivatie. De SKO gecertificeerden in de pilot hadden vaardigheden-leerlijnen ontwikkeld, een nieuw BA- of MA-programma ontwikkeld of vernieuwende technologie geïntroduceerd om het onderwijs te ondersteunen.

Ook geïnteresseerd in het behalen van uw SKO? Lees meer over de procedure. De volgende deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november. Wilt u alvast aan de slag met zaken die in de SKO aan de orde komen? De cursussen Research based education of Inclusive education van het ICLON behandelen onderwerpen uit de SKO.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.