Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Psychologie: Vacature student-lid opleidingsbestuur, uiterlijk 3 juni solliciteren

28 mei 2019

Het bestuur van het Instituut Psychologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen) bestaat uit de Wetenschappelijk Directeur, de Directeur Opleidingen en een studentlid. Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris.

Voor de periode van 01-09-2019 tot 01-09-2020 bestaat een vacature voor: STUDENT-LID OPLEIDINGSBESTUUR (V/M)

Solliciteren uiterlijk 3 juni 2019

U kunt uw sollicitatie voorzien van uw CV uiterlijk 3 juni 2019 richten aan de Secretaris van het bestuur van het Instituut Psychologie, mw. drs. A.G.M. Zandvliet: zandvliet@fsw.leidenuniv.nl

De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 10 of 17 juni plaatsvinden.

Taken:

 • Inbreng van het studentenbelang in de beleidsontwikkeling van het Instituut;
 • Deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het bestuur (op maandag);
 • Deelnemen aan het maandelijkse overleg met de hoogleraren (op maandag); Deelnemen aan het tweemaandelijks overleg met de Instituutsraad;
 • Eventueel deelnemen aan overleg met het faculteitsbestuur, College van Bestuur;
 • Eventueel bijwonen van vergaderingen van diverse onderwijscommissies (veelal op maandag, maar ook op andere dagen van de week);
 • Onderhouden van contacten met studenten, studieverenigingen en studentgeledingen van opleidingscommissies (bachelor en master) en de assessor van het faculteitsbestuur
 • Het behandelen van klachten van individuele studenten;
 • Deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten;
 • Organiseren van de verkiezingen voor studentleden van de opleidingscommissies.

Vereist:

 • Interesse in bestuurlijke processen en enige ervaring daarmee;
 • Actieve ondernemende instelling m.n. ten aanzien van de onderwijsaangelegenheden in het Instituut;
 • Bachelor (3e jaars) - of masterstudent Psychologie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

De inspanningen van het studentlid van het Opleidingsbestuur vergen ca. 8 uur per week. Hiervoor wordt een vergoeding als student-assistent gegeven.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het huidige student-lid: Mara van der Burgt, e-mail: m.van.der.burgt@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie