Universiteit Leiden

nl en

Overgang van Blackboard naar Brightspace

15 mei 2019

Per september 2020 neemt Universiteit Leiden officieel afscheid van Blackboard. In mei 2018 is, middels een Europese aanbesteding, de digitale leeromgeving Brightspace gekozen als de opvolger. Momenteel is het centrale implementatieproject hard aan het werk om alle technische en functionele wensen te realiseren in de nieuwe leeromgeving.

Ondersteuning op maat

Om een soepele overgang te kunnen garanderen zijn in het afgelopen jaar facultaire projectleiders aangesteld en facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. Iedere faculteit heeft inmiddels een plan van aanpak opgeleverd dat toegesneden is op de wensen en het tempo van de eigen faculteit. Het centrale implementatieproject ondersteunt de faculteiten bij de migratiewerkzaamheden en levert extra support aan docenten en onderwijsondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van goed getrainde student-assistenten die docenten van alle faculteiten kunnen begeleiden bij de migratie.

Je bepaalt zelf hoe je ondersteund wenst te worden: van doe-het-zelf tot klassikale of persoonlijke instructie. Je kunt kiezen voor een zelfstandige training aan de hand van nauwgezette handleidingen of instructievideo’s. De handmatige basismigratie (het daadwerkelijk overbrengen van onderwijsmateriaal van Blackboard naar Brightspace) kan op aanvraag worden uitgevoerd door een student-assistent.

Pilots en trainingen

Het facultaire implementatieteam (Emre Sener) zal ervoor zorgen dat u wordt geïnformeerd over belangrijke data ten aanzien van trainingen en migratiewerkzaamheden, wanneer dit op uw onderwijssituatie van toepassing is.

De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk. Per academisch jaar 2019-2020 worden al enkele pilotvakken in Brightspace om het onderwijs te ondersteunen. De ervaringen  gebruiken we om Brightspace voor docenten én studenten zo optimaal mogelijk in te richten voor het daaropvolgende collegejaar.

Docenten en direct bij het onderwijs betrokken medewerkers die per september 2019 één of meerdere vakken in Brightspace verzorgen, krijgen vanaf mei 2019 de uitnodiging een training te volgen. Mocht dit voor jou gelden, dan informeren wij je zo spoedig mogelijk over de precieze planning ten aanzien van de uitrol.

Vervolg

Brightspace ondersteunt het onderwijs vanaf september 2020. Blackboard is dan nog wel toegankelijk om informatie te raadplegen.

Heeft je op dit moment al vragen? Neem dan contact op met de facultaire projectleider of het centrale project Implementatie Brightspace. Houd ook de website in de gaten voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.