Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Resultaat pilot ontruimingsinstructie

27 mei 2019

Van 11 tot 29 maart 2019 is een korte animatie getoond aan studenten in hoorcolleges. Docenten waren via e-mail verzocht om het filmpje van 1 minuut bij aanvang van het college te tonen.

De pilot heeft een bijdrage geleverd aan het vergroten van bewustwording van veiligheid bij docenten en studenten.

Het streven is dat de instructie universiteitsbreed bij aanvang van elk semester gedurende 2 weken wordt getoond aan de studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie