Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Van Blackboard naar Brightspace

8 mei 2019

Per september 2020 neemt Universiteit Leiden officieel afscheid van Blackboard als digitale leeromgeving. In mei 2018 is Brightspace, via een Europese aanbesteding, gekozen als de opvolger.

Pilots en trainingen

De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk en start met een pilotgroep per faculteit per academisch jaar 2019-2020. De ervaringen worden gebruikt om Brightspace te optimaliseren voor de gehele faculteit, voor het daaropvolgende collegejaar.

Docenten en direct betrokken medewerkers, die per september 2019 één of meerdere vakken in Brightspace verzorgen, krijgen vanaf mei 2019 de uitnodiging een training te volgen. 

Ondersteuning op maat

Om de overgang te optimaliseren zijn het afgelopen jaar facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. Het centrale implementatieproject ondersteunt de faculteiten bij de migratiewerkzaamheden en levert extra support aan docenten en onderwijsondersteuning waar nodig, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van student-assistenten die docenten kunnen begeleiden bij de migratie.

U bepaalt zelf hoe u ondersteund wenst te worden: van doe-het-zelf tot klassikale of persoonlijke instructie. U kunt kiezen voor een zelfstandige training aan de hand van nauwgezette handleidingen of instructievideo’s. De handmatige basismigratie (het daadwerkelijk overbrengen van onderwijsmateriaal van Blackboard naar Brightspace) kan voor u (op aanvraag) worden uitgevoerd door een student-assistent.

Samenstelling facultaire implementatieteam

Facultair projectleider  Judith Vels
Communicatieadviseur  Marianka van Delft
ICT&O  volgt

Vervolg

Brightspace ondersteunt het onderwijs vanaf september 2020. Blackboard blijft toegankelijk als naslagwerk.  

Vragen?

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie