Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Van Blackboard naar Brightspace

7 mei 2019

Per september 2020 stapt Universiteit Leiden over op Brightspace. Brightspace vervangt daarmee Blackboard. Het is gebruikersvriendelijk, frisser en moderner en biedt veel mogelijkheden voor het onderwijs in de toekomst.

Pilots en migratie
De implementatie van Brightspace verloopt geleidelijk. Per academisch jaar 2019-2020 worden al enkele pilotvakken in Brightspace gezet om het onderwijs te ondersteunen. De ervaringen uit de pilots worden gebruikt om Brightspace voor docenten én studenten zo optimaal mogelijk in te richten voor het daaropvolgende collegejaar 2020-2021. Vanaf september 2020 zijn we volledig over op Brightspace en is Blackboard alleen nog read only toegankelijk.

Ondersteuning op maat
Om een soepele overgang te kunnen garanderen zijn er facultaire projectleiders aangesteld en facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. De facultaire projectleider van Wiskunde en Natuurwetenschappen is Bart Monsma.

Docenten en direct bij het onderwijs betrokken medewerkers die per september 2019 één of meerdere vakken in Brightspace verzorgen
(pilots), hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor het volgen van een Brightspace-training.

Gaat u per collegejaar 2020-2021 over op Brightspace? Dan ontvangt u in 2020 meer informatie over de ondersteuning bij het overzetten van uw vak(ken) en de trainingen.

De volgende faculteiten/eenheden doen mee aan de pilot vanaf september:

Faculteit/Onderdeel    Opleidingen/pilotvakken
FWN
 • Governance of Sustainability (MSc) i.s.m. FGGA
 • Life Science and Technology (BSc, jaar 2)
 • Molecular Science and Technology: 17 vakken
 • Biologie: studieloopbaanorientatie
 • Bio Farmaceutische Wetenschappen: Ontwikkelingstraject Geneesmiddelen (BSc, jaar 3) en Histologie
 • Platform Academische Vaardigheden
FGW
 • Honours College: Humanities Lab 101
 • Academisch Talencentrum
LUMC
 • Biomedische Wetenschappen: Career Orientation
 • Geneeskunde (MSc): Medical Education
 • Farmacie (MSc): Thema Gezin en Geneesmiddel
 • Biomedische Wetenschappen (BSc): Cellulaire Communicatie
 • Population Health Management: Fundamentals (Summer Course)
FGGA
 • Governance of Sustainability (MSc) i.c.m. FWN
 • Centre for Professional Learning: Terrorisme, Recht en Veiligheid
FdR
 • BA1, Rechtsgeleerdheid
 • Overige cursussen (mix BA2, BA3, Advanced Master)
 • Totaal: 64 cursussen over 2019-2020 verspreid
FSW
 • Cultural Anthrolopology and Development Sociology
 • Honours College FSW: cohortcursus
ICLON
 • Afdeling Voortgezet Onderwijs (VO): Pedagogiek
SAZ - Verplichte Matching
 • Natuurkunde (FWN) - start in 2020
 • Sterrenkunde (FWN) - start in 2020
 • Bio-Farmaceutische Wetenschappen (FWN) - start in 2020
 • Security Studies (FGGA)
 • Cultural Anthropology and Development Sociology (FSW)
HOVO
 • 5 cursussen

 

Meer informatie
Heeft u op dit moment vragen? Neem dan contact op met Bart Monsma, facultaire projectleider, via: brightspace@science.leidenuniv.nl. Houd ook de website in de gaten voor meer informatie. 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.