Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

Van Blackboard naar Brightspace

1 mei 2019

Per september 2020 neemt Universiteit Leiden afscheid van Blackboard. In mei 2018 is, via een Europese aanbesteding, de digitale leeromgeving Brightspace gekozen als de opvolger. Momenteel is de centrale projectorganisatie hard aan het werk om alle technische en functionele wensen te realiseren in de nieuwe leeromgeving.

Ondersteuning op maat

Om een soepele overgang te kunnen garanderen zijn in het afgelopen jaar facultaire implementatieteams (FIT’s) samengesteld. Ook binnen Geesteswetenschappen is een plan van aanpak opgesteld, dat toegesneden is op de wensen en het tempo van onze faculteit.

Het centrale implementatieproject ondersteunt de faculteiten bij de migratiewerkzaamheden en levert onderwijsondersteuning en extra support aan docenten, waar nodig. Reken daarbij op goed getrainde student-assistenten, die de docenten kunnen begeleiden bij de overstap.

Facultair implementatieteam (FIT)

Het facultaire implementatieteam van de Faculteit Geesteswetenschappen bestaat uit de volgende projectmedewerkers:

  • Rob Goedemans, Facultair projectleider
  • Maarten Hijzelendoorn, ICT & Onderwijscoördinator
  • Eloïse Ruby, Nathalie Muffels, Lara Offermans, training en support
  • Joost van der Sluijs, Communicatieadviseur

Deze medewerkers zorgen ervoor zorgen dat je wordt geïnformeerd, zoals over trainingsdata en migratiewerkzaamheden. Tijdig, op maat en toegespitst op jouw onderwijssituatie. Hun streven is docenten zo goed mogelijk te helpen.

Pilots en trainingen in 2019/2020

In september 2019 gaat FGW van start met een pilot in Brightspace. In het eerste semester komt het honoursonderwijs aan bod. De docenten van het Humanities Lab zullen de eersten zijn die met hulp van het FIT hun onderwijs van Blackboard naar Brightspace gaan migreren. In het tweede semester komen daar de cursussen van het Academisch Talencentrum bij.

Docenten en direct bij het onderwijs betrokken medewerkers die deelnemen aan de pilots, krijgen binnenkort een uitnodiging voor een training in Brightspace.

Vervolg: Brightspace live in studiejaar 2020/2021

Met de opgedane kennis en ervaringen uit de pilots gaan we in de eerste helft van 2020 al het overige onderwijs binnen Geesteswetenschappen overhevelen naar Brightspace.
Brightspace ondersteunt het onderwijs vanaf september 2020. Blackboard zal dan nog alleen toegankelijk zijn om informatie te raadplegen; vanaf 30 september 2020 gaat de Universiteit Leiden over op een archieflicentie met Blackboard.

Heb je op dit moment al vragen? Neem dan contact op met facultaire projectleider, Rob Goedemans, of met het universitaire projectteam Brightspace. Die onderhoudt ook deze centrale website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.