Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

CvB en UR akkoord over verplichte matching

4 juni 2019

Past een bepaalde studierichting wel of niet goed bij je? Aankomend studenten kunnen het binnenkort ontdekken in een online onderwijservaring die momenteel door de Universiteit Leiden wordt ontwikkeld. Met deze verplichte online matching kunnen aankomend studenten beter de juiste studiekeuze maken. De uitkomst van deze matching heeft overigens geen bindend karakter voor de aankomende studenten: zij kunnen zich ongeacht die uitkomst inschrijven voor de opleiding.

UR stemt in

De Universiteitsraad (UR) heeft ingestemd met het plan van het College van Bestuur (CvB) voor het invoeren van verplichte online matching bij de opleidingen. Voorwaarde is dat er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden waarbij, in overleg met de docenten van de opleidingen, goed zal worden gekeken naar de kosten en werking van de nieuwe online onderwijsmodule. Ook de tevredenheid van studenten over de nieuwe online module zal worden meegewogen.

Evaluatie

Die evaluatie zal in 2022 worden uitgevoerd als minimaal 10 opleidingen de verplichte online matching (op proef) hebben ingevoerd. Het College van Bestuur zal onderzoeken in welke mate de verplichte matching effect heeft op de volgende drie aspecten die volgens het College en de Universiteitsraad van belang zijn: de motivatie van de studenten (1), de binding/studentbetrokkenheid (2) en de uitval van studenten in het eerste jaar van de studie (3). Opleidingen krijgen bovendien een financiële compensatie voor het maken van de nieuwe online matching en de inzet van docenten. Als de evaluatie positief uitvalt, zullen álle opleidingen de verplichte matching invoeren.

Reacties CvB en UR

Vice-rector van het College van Bestuur, Hester Bijl, is blij met het akkoord: ‘We hechten er veel waarde aan om alle aankomende studenten zeer goed te ondersteunen bij het maken van een bewuste studiekeuze. Verplichte matching biedt deze mogelijkheid. Hiermee gaan alle studenten voor zichzelf na of ze de juiste studiekeuze hebben gemaakt, waardoor zij vol vertrouwen en gemotiveerd aan hun studie kunnen beginnen.’

Ook de UR is tevreden met deze uitkomst: ‘De Universiteitsraad onderstreept net als het College het belang van goede voorlichting van en voorbereiding door aankomende studenten. Wel hebben we zorgen over de balans tussen de kosten en de opbrengsten van het opzetten van verplichte online matching bij alle opleidingen. De Raad is daarom blij dat het college dit in 2022 goed zal evalueren.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.