Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Plannen voor sectorgelden ingediend

6 juni 2019

Op 15 mei heeft de Faculteit der Rechtsgeleerdheid de sectorplannen ingediend met twee projecten op Empirical Legal Studies – ELS (trekker: Professor Willem van Boom) en Conflictoplossende Instituties (trekker: Professor Miranda Boone).

De plannen zijn op de facultaire bijeenkomst van 8 mei nader toegelicht. De trekkers gaan nu, in overleg met de reeds om hen heen geformeerde werkgroepjes, de plannen verder uitwerken. De eerste stap is om te bepalen op welke thema’s promovendi-voorstellen worden uitgewerkt.

De werkgroepleden worden gevraagd voorstellen aan te dragen bij de trekker. Als er ideeën leven over interessante projecten kunnen deze met de werkgroepleden worden gedeeld. Interne cohesie en aansluiting bij de ingediende plannen alsmede haalbaarheid zullen de centrale criteria vormen bij de uiteindelijke selectie.

De decaan en portefeuillehouder onderzoek besluiten uiteindelijk voor welke voorstellen een promotieplek wordt gecreëerd, op basis van de adviezen van de werkgroepleden inclusief de trekkers.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie