Universiteit Leiden

nl en

Organisatie, P&O

Richtlijn benoeming en bevordering WP FGGA

3 juni 2019

De FGGA wil voor haar medewerkers een goede werkgever zijn en een plek waar ambities en talenten tot hun recht kunnen komen in een sociaal veilige, positieve en inclusieve omgeving.

Op verzoek van het Faculteitsbestuur is deze richtlijn voor FGGA gemaakt in overleg met alle betrokkenen, zoals de WD’s.

De in 2018 geactualiseerde Leidse universitaire richtlijn voor benoeming van WP vormt het algemene kader voor het loopbaanbeleid binnen de universiteit. Deze richtlijn omvat algemene uitgangspunten voor de werving, aanstelling, bevordering en benoeming van WP en heeft betrekking op alle functiecategorieën van het WP, exclusief de PhD’s. Daarnaast blijft het Hooglerarenbeleid onverminderd van kracht.

De richtlijn heeft als doelstelling om te ondersteunen dat er gelijksoortig gehandeld en besloten wordt in gelijksoortige gevallen en dat er transparantie is over de toetsingscriteria en het te doorlopen proces zowel voor de leidinggevende als de medewerkers.

Hoewel OBP in deze notitie buiten beschouwing blijft hecht het FB eraan specifiek te benadrukken dat WP en OBP gezamenlijk, met alle aanwezige kennis en kunde, de kritische succesfactor zijn bij het streven naar een toonaangevende positie in de wetenschappelijke wereld en in de samenleving. Het spreekt voor zich dat in navolging van de richtlijn bevordering en benoeming WP FGGA ook naar talentontwikkeling voor OBP gekeken zal worden.

Update 20 juni:

De Nederlandse en de Engelse Richtlijn benoeming en bevordering Wetenschappelijk Personeel is terug te vinden onder Reglementen in de Organisatiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.