Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Tussenstand project Programmanormen

3 juli 2019

De afgelopen periode is in het Faculteitsbestuur en vervolgens in diverse overleggen het advies van de werkgroep Programmanormen besproken. De volgende stap is om het advies uit te werken, zodat er in het najaar tot besluitvorming over gegaan kan worden.

Het Faculteitsbestuur heeft een ambtelijke werkgroep Programmanormen de opdracht gegeven om het model Curriculum door te rekenen. De resultaten van deze doorrekeningen worden vervolgens gedeeld met een klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van de instituten, opleidingen en medezeggenschap zitting hebben. De klankbordgroep zal eind september / begin oktober adviseren aan de projectleider, Ton Kallenberg, hoofd OSZ en het hoofd FEZ, Monique van der Arend. Vervolgens adviseren zij het faculteitsbestuur ten behoeve van besluitvorming.

In totaal worden de komende periode drie modellen ontwikkeld, namelijk:

  1. Model Taakstelling Onderwijs-Onderzoek, Bestuur & Beheer - waarbij de verdeling van taken van personeelsleden uit de wetenschappelijke staf worden verdeeld.
  2. Model Docent-Onderwijs-Tijd - waarbij de omvang van de beschikbare uren voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijseenheden wordt geëxpliciteerd.
  3. Model Curriculum - waarbij de omvang en aard van de onderwijseenheden van een opleiding worden geëxpliciteerd.

Meer informatie over het project Programmanormen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.