Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Call for proposals: Research Traineeship Programme 2020

18 september 2019

Bij deze laat het Faculteitsbestuur u graag weten over een interne facultaire oproep tot het indienen van projectvoorstellen, die succesvolle kandidaten de mogelijkheid biedt om twee studenten aan te nemen als onderzoeksstagiair voor een periode van zeven maanden. Dit initiatief wordt gefinancierd door de ‘Middelen Kwaliteitsafspraken’.

De Research Traineeship Programme richt zich op veelbelovende derdejaars bachelor- en masterstudenten die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het nastreven van een academische carrière. U kunt de projecten van voorgaande jaren bekijken op onze website.

Funding and proposals 

Voor elk toegekend project financiert het Programma twee student-onderzoeksassistenten voor een periode van zeven maanden (1 februari - 31 augustus 2020) voor 0,15 fte (5,7 uur per week). Het beoogde resultaat van de projecten moet bestaan uit papers en/of onderzoeksvoorstellen.

We zijn op zoek naar begeleiders die een project willen oppakken en een onderzoeksthema voor ogen hebben dat bij voorkeur baat heeft bij een interdisciplinaire aanpak. Het onderzoeksonderwerp moet leiden tot academisch uitdagende taken voor de student-onderzoeksassistenten. Als u geïnteresseerd bent in deelnemen aan dit Programma, stuur ons dan een kort onderzoeksvoorstel zoals beschreven in de template (in bijlage).

Stuur uw voorstellen (in het Engels of Nederlands) naar researchtrainee@hum.leidenuniv.nl voor 25 oktober 2019. De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie; de beslissing van de commissie wordt uiterlijk eind november bekend gemaakt.

Quick facts

  • Elk project wordt begeleid door twee onderzoekers van de Faculteit Geesteswetenschappen.
  • We hebben financiering voor meerdere onderzoeksstagiairs, we streven naar 10 projecten;
  • Elke individuele stagiair krijgt een afspraak van 0,15 fte voor 7 maanden;
  • Stagiairs volgen trainingsessies over onderzoeksvaardigheden en de weg naar een mogelijke carrière in onderzoek;
  • Projectvoorstellen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit andere wetenschappers;
  • Bestemd voor derdejaars bachelor studenten en (onderzoeks)masterstudenten;
  • Voorstellen in te dienen vóór 25 oktober 2019;
  • Besluitvorming eind november 2019, start van het project op 1 februari 2020;
  • Voor elk project is er een klein materieel budget beschikbaar.

Stuur voor meer informatie een bericht naar researchtrainee@hum.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.