Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Cameraonderzoek entrees Science Campus

10 september 2019

Op 12, 16, 17 en 18 september van 8:00 tot 10:00 uur ’s morgens voert DTV Consultants een onderzoek uit naar de toestroom naar de fietsenstallingen en entrees van de gebouwen van de Science Campus. Dit is nodig voor het ontwerp en de veiligheid van de hoofdentree van het toekomstige Gorlaeus Gebouw (nieuwbouw fase 2) en de daarbij behorende fietsenstalling.

Met het onderzoek worden de situatie en drukte rondom de fietsenstallingen en entrees in het begin van het academisch jaar in beeld gebracht. Met behulp van observatiecamera’s worden videobeelden gemaakt. Een medewerker van het onderzoeksbureau zal rond de onderzoekslocaties aanwezig zijn tijdens de opnames en is beschikbaar voor vragen over het onderzoek.

De gemaakte beelden zijn enkel bedoeld voor onderzoeksdoeleinden. Ze worden behandeld volgens de bepalingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de beelden alleen gebruikt worden voor de analyse van aantallen bezoekers per locatie. Na het afronden van het onderzoek worden de beelden vernietigd. De verwachting is dat dit twee weken zal duren. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Universiteit Leiden via privacy@bb.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.