Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderzoek

Artikelen naar Open Access: we helpen je graag

1 november 2019

Open Access is kortweg: gratis en onmiddellijk toegang tot wetenschappelijke artikelen voor iedereen, wereldwijd. Met “PlanS” zet de Nederlandse regering extra vaart achter het realiseren van gratis toegang tot al het onderzoek dat wordt gesubsidieerd door de overheid (zoals NWO, ZonMw en de Europese Commissie). En de voordelen voor onderzoekers? Bijvoorbeeld dat artikelen in Open Access doorgaans vaker worden geciteerd.

Maar wat houdt dit PlanS precies in?
Met ingang van 2021 moet onderzoek, dat door NWO of Europese subsidies is gefinancierd met publieke gelden, gratis en direct toegankelijk gemaakt worden voor het publiek via Open Access tijdschriften, platformen, of zonder embargo in Open Access Repositoria. Hierbij richt PlanS zich vooralsnog alleen op artikelen en nog niet op boeken of boekhoofdstukken.

Wat betekent dit voor jou als onderzoeker?
Voor onderzoek dat vanaf 2021 een NWO of Europese subsidie ontvangt, heb je als onderzoeker twee keuzes als je een artikel wilt publiceren om aan deze verplichting te voldoen: publiceren in een Open Access tijdschrift of je publicatie direct beschikbaar maken in het Leids Repositorium. Je kunt daarbij voor vragen komen te staan als: ‘Hoe kan ik een publicatie uploaden in het Leids Repositorium?’, ‘Hoe staat mijn uitgever hier tegenover?’, en ‘Welke versie van mijn artikel bied ik aan?’.

Het facultair projectteam helpt graag
Om je als onderzoeker te helpen met dit soort vragen, kun je een beroep doen op het facultair team van het Project Open Access. PlanS wordt in 2021 van kracht, maar het is al enige jaren universitair beleid om zo veel mogelijk publicaties Open Access beschikbaar te maken via het Leids Repositorium. Het facultair projectteam staat klaar met heldere informatie, kundig advies en concrete ondersteuning.

Jiske van het projectteam: “Open Access publiceren is belangrijk, maar we willen voorkomen dat het plaatsen van artikelen in Open Access de werkdruk van onderzoekers nog meer verhoogt en daarom ontzorgen we je graag! We hopen met het project niet alleen het percentage Open Access te verhogen, maar ook het bewustzijn van jullie als onderzoekers te vergroten en zoveel mogelijk te helpen bij het realiseren van gratis toegankelijkheid van jullie onderzoek.”

Heb je hulp nodig of wil je graag meer weten? Neem contact met ons op!

Meer over Open Access
Meer over Plan S
Meer over de ondersteuning van de Universiteitsbibliotheek 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.