Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Lesstof beter onthouden door training op een smartphone? Kom naar de lunchbite op 2 december

19 november 2019

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten theorie die ze uit het hoofd leren voor toetsen, dat ook doen op een manier dat het beklijft? Ludo Juurlink, universitair docent bij het LIC, doet hier onderzoek naar en won een onderwijssubsidie van 250.000 euro binnen het Comeniusprogramma van NWO. In deze tweede lunchbite deelt hij zijn onderzoeksresultaten tot nu toe.

Mobiel studeren: wat houdt dat in?
Inleidende vakken binnen de bacheloropleidingen zijn in het algemeen gericht op lagere niveaus van kennisverwerking: herinneren, begrijpen en toepassen. Juurlink merkt dat studenten geen grote bereidheid tonen om te oefenen. Veel studenten gaan voor een tentamen ‘stampen’, wat niet goed is voor het behoud van de kennis en vaardigheden op de langere termijn. Juurlink onderzoekt of een leer- en beoordelingsplatform op de mobiele telefoon dit kan verbeteren.

Leren via het online platform Cerego
Studenten krijgen in het vak toegang tot content en vormende tests op hun smartphone via het online platform Cerego. Cerego helpt om (basis)begrippen duurzaam en diepgaand te trainen. Via een online training kun je studenten kennis die voor jouw vak noodzakelijk is (bijvoorbeeld basisbegrippen, procedures, formules) op een speelse manier laten bestuderen. Bijvoorbeeld met flashcards, een quiz, fill in the blanks etc. Je kunt daarbij gebruik maken van afbeeldingen, geluidsfragmenten en sleutelwoorden. De docent houdt de regie en bepaalt wat wanneer beschikbaar komt voor de student.

Het onderzoeksteam van Juurlink vergelijkt de tentamenresultaten voor en na de interventie en onderzoekt of 'mobiel studeren' ertoe leidt dat studenten beter informatie onthouden over onderwerpen die in een volgend semester terugkeren. Ook onderzoeken ze of studenten met tentamenangst baat hebben bij een test, en meten ze de extra tijd die studenten 'mobiel studeren'. In het project wordt samengewerkt met TU Delft en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Voor wie en wanneer?
De lunchbite is voor alle docenten die inleidende vakken verzorgen en vindt plaats op maandag 2 december in het Gorlaeus Gebouw (DM013) van 13.00 tot 14.00 uur (lunch is inclusief).

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Aanmelden kan t/m 25 november. Vragen? Neem dan contact op met: Iza Ritsema, ICT & Onderwijs via: seeds@science.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.