Universiteit Leiden

nl en

P&O

Verandering in opbouw en opname vakantie- en compensatie-uren per 31 december 2019

13 november 2019

De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) brengt andere regels met zich mee met betrekking tot de opbouw en opname van verlofuren. Het totale verloftegoed blijft ongewijzigd ten opzichte van nu: 232 uur bij een voltijds dienstverband.

De cao NU wordt in verband met de WNRA per 31 december 2019 gewijzigd, in lijn met de verval- en verjaringstermijnen voor vakantie-uren in het Burgerlijk Wetboek. Dat betekent dat het kunnen meenemen van uren naar het volgend kalenderjaar per die datum als volgt wijzigt:

  1. Compensatie-uren, opgebouwd op grond van de flexibele werkduur (96 bij voltijds dienstverband), vervallen jaarlijks per 31 december.
  2. Bovenwettelijke vakantie-uren (80 uur bij voltijds dienstverband) vervallen 5 jaar na het jaar van opbouw.
  3. Wettelijke vakantie-uren (152 uur bij voltijds dienstverband) vervallen per 1 juli van het volgend kalenderjaar.

Zie ook het schema hieronder

Verlof 2018 en 2019

Omdat het verlof uit 2018 meegenomen kon worden naar 2019, betekent dit dat de nieuwe regels in de CAO NU ook voor deze vakantie-uren gaan gelden. Voor het verlof van 2018 en 2019 betekent dit:

  1. Compensatie-uren 2018 en 2019 vervallen per 31-12-2019.
  2. Bovenwettelijke uren uit 2018 vervallen niet aan het einde van 2019. Dat geldt ook voor de bovenwettelijke vakantie-uren uit 2019.
  3. Wettelijke vakantie-uren 2018 komen per 31 december 2019 te vervallen. De wettelijk vakantie-uren uit 2019 gaan mee naar komend jaar en moeten vóór 1 juli 2020 daadwerkelijk zijn opgenomen.

Zie ook het schema hieronder

Vanaf 1 januari 2020 zijn in Self Service de verschillende soorten uren zichtbaar en is het systeem zodanig ingericht dat bij een verlofverzoek de uren die het eerste komen te vervallen het eerste worden afgeschreven. Ook de openstaande wettelijke en bovenwettelijke verlofuren uit 2018 en 2019 worden hierin meegenomen.

Self Service dicht tijdens verplichte sluitingsdagen: neem verlof op voor 24 december!

Selfservice wordt in de kerstvakantie verbouwd om de verschillende soorten uren zichtbaar te maken. In verband hiermee is de verlofmodule in Selfservice vanaf 24 december dicht.

Let op: Indien op 24 december 2019 geen gebruik is gemaakt van Self Service voor het jaar 2019 vervallen de bovenwettelijke vakantie-uren en compensatie-uren alsnog aan het einde van dit jaar op grond van de Procedure vakantie. Zorg daarom dat al uw verlofaanvragen over 2019 voor de Kerst in Self Service zijn ingevoerd!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.