Universiteit Leiden

nl en

Follow-up personeelsmonitor

19 december 2019

In 2018 is een personeelsmonitor gehouden voor medewerkers. Naar aanleiding daarvan hebben de verschillende afdelingen van de faculteit plannen van aanpak opgesteld. De afdelingshoofden van het faculteitsbureau hebben begin 2019 ook een plan van aanpak opgesteld. De kernpunten in dit plan zijn: 

1.       Ontwikkelmogelijkheden 

2.       Werkfaciliteiten en arbeidsomstandigheden

3.       Werkdruk

4.       Sociale Veiligheid 

 

Aan het einde van dit jaar hebben de hoofden gezamenlijk gekeken naar de verbeteringen die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd en de punten die voor ons faculteitsbureau aandacht verdienen in 2020.

We zijn gekomen tot een top-5 van verbeterpunten voor (begin) 2020:

1.       Communicatie over de stand van zaken en vervolgstappen (o.a. via dit eerste bericht in de nieuwsbrief).

2.       Lancering e-learning platform: via dit platform kunnen medewerkers online cursussen volgen over verschillende thema’s  waaronder timemanagement, leiderschap& management, communicatie en diversiteit. Jullie ontvangen aan het begin van het jaar nog meer informatie hierover.  

3.       Instellen van 3 werkgroepen die in gesprek gaan en een kort voorstel zullen uitwerken voor het verbeteren van de punten: werkdruk, thuiswerkmogelijkheden, emailetiquette. De deelnemers aan de verschillende werkgroepen ontvangen een uitnodiging voor 2 bijeenkomsten van een uur in januari. In het schema hieronder vind je een indeling van de verschillende groepen. Als je nog wilt meepraten over een van de onderwerpen voel je dan vrij om je alsnog aan te melden.

4.       Met het gehele faculteitsbureau zullen we op de workshop ‘The active bystander’ bijwonen. Deze prijswinnende workshop leert medewerkers om ongewenst gedrag te benoemen en bespreekbaar te maken. Het gaat hier ook om gedrag dat in de loop van de tijd 'normaal' is geworden. HRM opleidingen organiseert deze workshop.

5.       In de eerste week van februari organiseren we een lunchbijeenkomst voor alle medewerkers van het faculteitsbureau. Tijdens deze bijeenkomst krijgen jullie meer informatie over bovenstaande punten en krijgen de 3 werkgroepen de gelegenheid een eerste terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten die zij hebben gehad. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt.

 

Werkdruk

Thuiswerken

Emailetiquette

Maya Vos

Emre Sener

Marie-José van Huffelen

Tim Roumen

Joyce Maes

Victor Koppelmans

Nancy du Pré

Lychinta Zichem

Audrey Aijpassa

Judith van Doorn

Erica Radelaar

Anne Christine de Haan

Mark van Leeuwen

Erika Hugense

Berta Fernandez

Benedicte Dobbinga

Els Clemens

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.