Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Stel je kandidaat voor de universitaire verkiezingen

9 april 2020

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn de verkiezingen voor de student- en personeelsgeleding van de Universiteitsraad en de studentgeleding van de Faculteitsraden uitgesteld tot de week van 25 mei. Als medewerker kun je stemmen op je vertegenwoordigers in de Universiteitsraad. Werk je bij FGGA of Vastgoed, dan kun je ook op je vertegenwoordigers in respectievelijk de Faculteitsraad of Dienstraad stemmen.

Heb je duidelijke ideeën over de koers van de universiteit? Wil je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van netwerken, onderhandelen, argumenteren en beoordelen van beleid? Stel je dan van 20 tot en met 24 april  kandidaat voor de universitaire verkiezingen. 

 

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Hoe stel je je kandidaat?

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal de kandidaatstelling dit verkiezingsjaar 2020 volledig digitaal verlopen. Je stelt je kandidaat door een kandidaatstellingsformulier in te vullen en dat digitaal in te dienen bij het centraal stembureau van 20 tot en met 24 april. De benodigde informatie en formulieren zijn te vinden op de website van de medezeggenschap of verkrijgbaar bij de universitaire stembureaus.

Ga naar de website en download de formulieren

Verkiezingen en medezeggenschap

Dit jaar kun je 5 dagen stemmen: van 25 tot en met 29 mei 2020. Je kiest wie er namens jou:

  • het bestuur van de universiteit kritisch volgt
  • gevraagd (en ongevraagd) advies geeft
  • meebeslist over belangrijke onderwerpen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.