Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Online onderwijs en toetsing vanaf maandag 23 maart

19 maart 2020

Vanaf maandag 23 maart gaan alle opleidingen met alle vakken zo snel mogelijk over op online onderwijs en online toetsing. Docenten hebben de afgelopen tijd heel hard gewerkt om dit voor te bereiden.

Tot einde collegejaar

Deze remote teaching en toetsing geldt voor het einde van periode 3 en heel periode 4, dus tot het einde van dit collegejaar. Er zal geen fysiek onderwijs meer gegeven worden. U krijgt tijdig informatie als het overheidsbeleid tijdens periode 4 zodanig wijzigt, dat er aanpassingen nodig zijn voor het onderwijs. 

Toets

Voor elke toets geldt dat de student minimaal vijf werkdagen van tevoren op de hoogte moet zijn gebracht. Als dit niet het geval is, kan een toets ongeldig worden verklaard.

Informeren van studenten

Alle studenten zijn op donderdag 19 maart geïnformeerd met een mededeling online en via de mail met een studentennieuwsbrief. Hierin staat dat zij nadere informatie krijgen van hun docenten, via Blackboard en/of Brightspace of op de manier die gebruikelijk is in het contact tussen docent en student.

Practica

Over practica is nog geen besluit genomen. We onderzoeken of onderwijs op afstand een haalbare vervanging is, of dat practica bijvoorbeeld later in het programma kunnen worden ingehaald.

Uitgangspunten

Voor online onderwijs en toetsing gelden de volgende uitgangspunten:

  • Deze situatie stelt opleidingen en vakdocenten, -coördinatoren en –examinatoren voor grote uitdagingen. We realiseren ons dat niet alles haalbaar is en vertrouwen erop dat iedereen al het mogelijke doet. We richten ons op wat realistisch en haalbaar is en verspillen geen tijd en energie aan wat niet lukt.
     
  • Vakdocenten, -coördinatoren en –examinatoren zijn verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van het vak. In samenspraak met de examencommissie en de opleidingsdirecteur zorgen zij ervoor dat het onderwijs aan de minimale kwaliteitseisen voldoet. We houden er rekening mee dat de ambities vanwege de uitzonderlijke omstandigheden wellicht bijgesteld moeten worden. 
     
  • Voor zowel onderwijs als toetsing geldt dat de richtlijnen uit de OER (Onderwijs- en Examenregeling) leidend blijven. Het is wel mogelijk hier iets van af te wijken, als dit noodzakelijk is gezien de huidige situatie.

Grote waardering

Het College van Bestuur heeft zeer veel waardering voor het vele werk dat docenten, met ondersteuning van onder andere het Centre for Innovation en het ICLON, de afgelopen weken hebben verricht. Er is keihard gewerkt om online onderwijs en toetsing voor te bereiden en vanaf 23 maart mogelijk te maken. We hebben veel vertrouwen dat het de opleidingen, docenten, vakdcoördinatoren en –examinatoren lukt om zo goed mogelijk het onderwijs door te laten gaan in deze onzekere en woelige tijd.

Meer informatie

Tips voor online leren: Remote Teaching dossier.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.