Universiteit Leiden

nl en

Sociaal

Decaan Paul Wouters: 'Verlang van elkaar en van je studenten niet het onmogelijke!'

23 maart 2020

Vanwege de situatie rond het coronavirus richt decaan Paul Wouters zich in een videoboodschap tot alle FSW medewerkers:

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Beste collega's,

Aan het begin van de tweede week waarin we als Faculteit op fysieke afstand van elkaar moeten werken, wil ik jullie allereerst persoonlijk zeer bedanken voor jullie aanpassingsvermogen, inzet, en flexibiliteit. In deze internationale gezondheidscrisis zoeken we samen onze weg. Dat is niet makkelijk en levert veel uitdagingen op.

Het faculteitsbestuur is trots op de wijze waarop elk van jullie vorm geeft aan de drastische maatregelen die we moeten nemen ten behoeve van de algehele volksgezondheid. Ik wil daarbij benadrukken dat we niet van elkaar kunnen verwachten dat we alle werkzaamheden gewoon maar dan online kunnen doorzetten. Veel van ons onderwijs en onderzoek vereist het samen in een ruimte verkeren. Dat kan nu niet, en dus moeten we accepteren dat we in deze crisis de ambities best omlaag mogen schroeven. Verlang van elkaar en van je studenten niet het onmogelijke!

Zoals in elk moment van crisis, staat de eigen gezondheid voorop. We werken allemaal aan een manier om de sociale en professionele implicaties van deze situatie het hoofd te bieden. Daarin is gezond zijn, blijven en voor onze naasten zorgen prioriteit nummer één. Zorg goed voor jezelf en daarnaast je omgeving en collega’s. Het vergt tijd om je omgeving en werkwijze aan te passen.

Het coronavirus zorgt voor veel onzekerheid. Er komt elke dag veel informatie op ons af. Stress en angst horen daarbij. Daarom is het belangrijk om op elkaar te letten. Schroom niet om steun en advies te vragen. We hebben te maken met een langdurige crisissituatie waarin we gezamenlijk onze weg zullen vinden.

De realiteit verandert met de dag en dit vraagt van ieder van ons flexibiliteit en improvisatievermogen. Vandaag start het onderwijs op afstand. Daar is in de afgelopen week heel hard aan gewerkt. Dank aan een ieder voor de tomeloze inzet en de creativiteit die nodig is om in zo korte tijd het onderwijs om te zetten naar afstandsleren.

Voor het onderzoek en andere werkzaamheden heeft deze crisis ook belangrijke implicaties. Vanuit het bestuur en haar Decentraal Crisisteam proberen we iedereen zo goed mogelijk geïnformeerd te houden. Voor iedereen geldt: doe zoveel mogelijk online en doe wat je kan.

Ik heb grote bewondering voor de flexibiliteit waarmee een ieder nu invulling geeft aan het thuiswerken. Voor onze faculteit en universiteit is het een nieuwe ervaring om dat op zo’n grote schaal te doen met elkaar. En met grote gevolgen ook privé. Zeker wanneer er thuis ook nog eens lesgegeven moet worden of als een gezinslid zich moet isoleren. Ik bewonder jullie kalmte en flexibiliteit hierin. Het vergt veel van jullie aanpassingsvermogen, tijd en een andere manier van werken en afstemmen. Daarnaast - met het oog op mogelijke uitval door ziekte - is de zorg voor goede back-up belangrijk. Laten we elkaar ook daarin goed ondersteunen en helpen.

Tot slot zijn de vele initiatieven tot nieuwe online ontmoetingen hartverwarmend – van gezamenlijke app-groepen en online overleggen, digitale lunches en koffieafspraken, tot gedeelde online sportactiviteiten. Als sociale wetenschappers beseffen we goed hoe onaangenaam en ongezellig ‘Social distancing’ is. Gelukkig bruist onze faculteit ook van genoeg creativiteit, humor en inventiviteit om de nieuwe realiteit het hoofd te bieden.

Niet alles zal meteen goed gaan en we zijn ons er van bewust dat onze systemen ook niet altijd meewerken. Die beperkingen horen bij de werkelijkheid van vandaag.

Nogmaals, de gezondheid van jullie en je omgeving is het allerbelangrijkste. Heb je klachten, neem contact op met je huisarts en informeer je leidinggevende. Ik heb alle vertrouwen dat we deze crisis goed zullen doorstaan. 

Ik zal jullie de komende weken regelmatig op de hoogte houden en wens jullie naast sterkte en gezondheid ook een wederom flexibele week toe.

Blijf gezond,

Paul Wouters
Decaan Faculteit der Sociale Wetenschappen

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.