Universiteit Leiden

nl en

Gratis webinarserie 'Corona & Noodtoestand'

20 april 2020

Het instituut Metajuridica van de Universiteit Leiden biedt in samenwerking met Juridisch PAO Leiden in juni 2020 vier gratis webinars omtrent het coronavirus en de noodtoestand aan. Het coronavirus, jihadisme en noodtoestand in het recht en de werkelijkheid vanuit een rechtsvergelijkend perspectief (Nederland, Frankrijk en Duitsland) staan in deze webinars centraal.

De uitbraak van het coronavirus en de noodzakelijke beteugeling hiervan leidden in Europese landen tot ingrijpende maatregelen. Zo werd de bewegingsvrijheid van burgers fors ingeperkt en kreeg de regering vergaande bevoegdheden. Dit roept verschillende vragen op, bijvoorbeeld: hoe kunnen deze bevoegdheden worden gelegitimeerd? Wat is de juridische grondslag van deze maatregelen? In sommige landen werd de noodtoestand uitgeroepen als wettelijke grondslag van deze maatregelen. Het begrip noodtoestand roept tevens vragen op, zoals: wat is de noodtoestand? Hoe heeft dit begrip zich historisch gevormd?

In vier gratis webinars wordt onder leiding van prof. mr. Afshin Ellian stilgestaan bij deze en andere vragen. Diverse sprekers, docent en onderzoekers van de afdeling Encyclopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden, gaan in op de rechtsfilosofische en rechtshistorische context van het begrip noodtoestand:

Meer info: www.paoleiden.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.