Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Commissie Ethiek en Data in tijden van COVID-19

18 mei 2020

Nu twee maanden gepasseerd zijn sinds het begin van de lockdown, blijkt dat de toevoer van het aantal onderzoeksaanvragen en vragen aan de Commissie Ethiek en Data sterk is afgenomen. Door alle extra onderwijsverplichtingen en daarmee een geringere aandacht voor onderzoek is dit begrijpelijk. Desalniettemin zouden we erop willen wijzen dat ook onder de ongebruikelijke huidige omstandigheden de ethische en privacy-vereisten voor onderzoek net zo zwaarwegend zijn en de activiteiten van de commissie gewoon doorgaan. Mocht u, als medewerker van de faculteit, dus vragen hebben of wilt u een onderzoeksplan voorleggen voor advies, schroom dan niet ons hierover te benaderen (via e-mail: ethiekendatacie@law.leidenuniv.nl).

De Commissie Ethiek en Data bestaat uit Pierre Koning (voorzitter), Erik de Vries (secretaris), Thomas van Beek, Miranda Sentse en Carsten Stahn. De hoofdtaak van de commissie bestaat uit het toetsen van onderzoeksvoorstellen van medewerkers op criteria van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen. Hiernaast behandelt de commissie vragen met betrekking tot beheer van (gevoelige) data en de AVG-wetgeving. Ethische toetsing kan relevant zijn wanneer het gaat om de privacy van onderzoekssubjecten, aspecten van menselijke waardigheid bij het afnemen van interviews, wederzijdse consentverkrijging en mogelijke belangenverstrengeling bij derde geldstroomonderzoek. 

De eerstvolgende bijeenkomst van de Commissie Ethiek en Data is gepland op woensdag 8 juli 2020, de deadline voor het aanleveren van adviesaanvragen is woensdag 24 juni 2020.

Voor meer informatie, het reglement van de commissie en het formulier voor adviesaanvragen kunt u ook terecht op onze website.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.