Universiteit Leiden

nl en

De start van het komend collegejaar, september 2020

6 mei 2020

Vanuit het Decentrale Crisisteam (DCT) willen wij jullie graag bijpraten over de scenario’s voor de start van het komend collegejaar, september 2020.

Het lijkt onvermijdelijk dat de aanpak van deze pandemie lang gaat duren. De bescherming van de volksgezondheid blijft hierbij centraal staan. Welke maatregelen er ook genomen worden, we zullen hoe dan ook een periode ingaan met beperkingen die grote consequenties hebben voor zowel onderwijs als onderzoek. Het lijkt op dit moment realistisch om uit te gaan van een scenario waarin we minimaal tot aan de winter – en wellicht (veel) langer – heen en weer moeten schakelen tussen verschillende opties en niet terug gaan naar business as usual.               

Onderwijs: Online en waar het kan ‘on-campus’

Het is voor ons cruciaal dat we (aankomende) studenten de zekerheid bieden dat er ook komend collegejaar kwaliteitsvol onderwijs wordt gegeven. Vanwege de beperkingen gaan we ervan uit dat dit grotendeels digitaal zal zijn, waar mogelijk aangevuld met on-campus activiteiten. Wat we binnen onze gebouwen en daaromheen mogen aanbieden aan studenten is afhankelijk van kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen. Dat zal flexibiliteit vragen van ons allemaal.

Dit betekent voor onze faculteit dat wij al het onderwijs online gaan doorontwikkelen met on-campus onderdelen en we ons succesvolle tutoraat aanbieden aan alle eerstejaars bachelor studenten. Ook willen we masterstudenten goed kunnen ontvangen in 2020-21. We houden hierbij rekening met de bijzondere positie van internationale studenten en bijzondere groepen in onze gemeenschap, die door de veranderingen extra uitgedaagd worden. Zij kunnen op passende ondersteuning rekenen.

Op dit moment zijn er al drie werkgroepen bezig om het online onderwijs van dit collegejaar zo veel mogelijk in goede banen te leiden, de werkgroep “Docentloket” “Student in beeld” en “Remote toetsing en fraudepreventie”. Voor de start van het komend collegejaar zijn er twee aanvullende facultaire werkgroepen gevormd, te weten “Scenario’s onderwijs 2020-2021” en “Planning en Control”. We zijn heel blij dat we met een brede afvaardiging van de faculteit deze grote uitdagingen gezamenlijk oppakken.

De gevolgen voor het onderzoek

Ook voor het onderzoek is het onwaarschijnlijk dat alles op korte termijn weer terug zal gaan naar het oude, maar mogelijk kan dit iets sneller gaan dan bij het onderwijs. Uiteraard blijven de landelijke richtlijnen ook voor onderzoek van kracht. Veel onderzoekers staan klaar om weer fysiek aan de slag te gaan, maar wie als eerste, wanneer naar binnen mag, bij welke versoepeling is niet uitgewerkt. We zullen ons goed voor moeten bereiden, zodat we geen tijd verliezen en de risico’s beperken.

Samen lukt dit

We realiseren ons terdege dat we een groot beroep doen op jullie inzet en flexibiliteit. Daarvoor nogmaals onze enorme waardering. Met elkaar kunnen we deze grote uitdaging aan en komen we sterk uit deze Corona tijd. Blijf vooral ook nu goed voor jezelf en je naasten zorgen.

Veel dank namens het gehele faculteitsbestuur en het decentrale crisisteam,

Joanne van der Leun

#staysafe @LeidenLaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.