Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Online sessies 'Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek'

25 september 2020

De sessies Empirische Methoden in Rechtswetenschappelijk Onderzoek beogen u in staat te stellen een empirisch component toe te voegen aan uw eigen onderzoekslijn. Ze bieden gelegenheid uw onderzoeksvaardigheden uit te breiden en meer inzicht te krijgen in de rol die empirische methoden kunnen spelen bij het doen van rechtswetenschappelijk onderzoek.

Het betreft één van de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de Leidse invulling van het Nederlandse Sectorplan Rechtsgeleerdheid onder verantwoordelijkheid van Miranda Boone en Helen Pluut. De voertaal van de sessies is nu eens Nederlands, dan weer Engels. 

Tijd & Plaats

Zie programma.

Contact

Indien u vragen heeft, dan kunt u terecht bij Aleydis Nissen (a.m.h.nissen@law.leidenuniv.nl).

Programma

28 mei 2020                  Systematisch literatuuronderzoek

25 juni 2020                  Natuurlijke taalverwerking

27 augustus 2020         Process-tracing

24 september 2020      Online veldwerk

26 oktober 2020           Kwantitatief jurisprudentieonderzoek

26 november 2020       Interviews

17 december 2020        Participant observation

4 februari 2021             Vignettenonderzoek

25 februari 2021           Toegang tot conflictoplossende instituties voor vrouwen meten

25 maart 2021               Reflexiviteit

28 april 2021                 Survey research

17 juni 2021                   Case study research - Nkatha Kabira

28 mei 2021                   Indigenous epistemology

30 september 2021      Focusgroepen

29 oktober 2021            Longitudinal Research Settings

18 november 2021        Multilevel Analysis: Researching Daily Life

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.