Universiteit Leiden

nl en

Facilitair, Organisatie

Beperkte, veilige en verantwoorde ingebruikname van de gebouwen

28 mei 2020

De universiteit bereidt een beperkte openstelling van de gebouwen voor om werk en onderwijs op locatie weer beperkt mogelijk te maken. In deze mededeling geven we informatie over wanneer dat kan en hoe we dat zo veilig en verantwoord mogelijk kunnen doen. Voor de duidelijkheid: thuiswerken blijft de norm en het onderwijs en de tentamens zullen, met slechts beperkte uitzonderingen, tot het einde van het collegejaar (eind augustus 2020) online zijn. Lees meer over hoe en waarom we stap voor stap uit de lockdown gaan in de update van 28 mei.  

Thuiswerken als norm, beperkte openstelling gebouwen voor werk

Iedereen die thuis kan werken, blijft dus thuiswerken. We houden er rekening mee dat dit nog tot 1 september zo zal blijven. Medewerkers die hun werk niet vanuit huis kunnen doen, omdat hun werk locatiegebonden is, of omdat thuiswerken door omstandigheden niet mogelijk is, kunnen met toestemming van hun leidinggevende toegang krijgen tot hun werkplek. Alle gebouwen zijn met instructies, schermen en extra hygiënemaatregelen aangepast om een veilig verblijf mogelijk te maken. Overal geldt de norm van 1,5 meter afstand. Lees goed de informatie hierover in deze mededeling (onder het kopje aanpassing gebouwen en hygiënevoorschriften) en volg de instructies. 

Vanaf 8 juni beperkte studieplekzones

Met ingang van 8 juni is een beperkt gebruik mogelijk van de studieplekken in de bibliotheken en een aantal facultaire locaties. Lees meer hierover in de mededeling op de studentensite

Vanaf 15 juni beperkt onderwijs en tentamens op locatie

Met ingang van 15 juni zijn op zeer beperkte schaal onderwijs en tentamens op locatie toegestaan. Het onderwijs wordt in bepaalde timeslots gegeven met een maximum aantal studenten van 20% van de reguliere capaciteit. 
Onderwijs en tentamens op locatie zijn vooralsnog alleen mogelijk voor:

 • (begeleiding) afstudeerders
 • practicumonderwijs
 • begeleiding van kwetsbare studenten
 • tentamens die niet online kunnen worden georganiseerd

Studenten krijgen bericht van de opleiding als hun onderwijs en/of tentamens op locatie zullen plaatsvinden. 

Aanpassing gebouwen

Alle gebouwen zijn aangepast voor een zo veilig mogelijk gebruik:  

 • Balies worden afgeschermd met ‘kuchschermen’. 
 • Er staan ontsmettingsmiddelen bij de ingang. 
 • Er zijn informatieborden bij looproutes, liften en trappen. 
 • Stickers op deuren geven aan hoeveel personen er maximaal in het vertrek mogen. 
 • Ruimtes worden goed en regelmatig geventileerd.

Volg de hygiënevoorschriften

Kom niet naar de gebouwen in het geval van: 

 • Corona-infectie (ook bij alleen een gezinslid)
 • Verkoudheidsklachten 
 • Koorts (of bij een gezinslid). Je mag pas weer naar het werk gaan als jij of je je gezinslid minimaal 24 uur klachtenvrij is. 

In de gebouwen gelden de volgende voorschriften: 

 • Schud geen handen.
 • Was je handen minimaal 6 keer per dag, volgens instructies en met zeep en/of desinfecterende handgel, in ieder geval na:
  • eten;
  • toiletbezoek;
  • reizen met het openbaar vervoer.
 • Nies en hoest in de elleboog.
 • Neem zelf papieren zakdoekjes mee en gooi deze weg na eenmalig gebruik. Was daarna je handen. 
 • Houd 1,5 meter afstand. 
 • Medewerkers dienen zelf hun toetenbord, muis en andere randapparatuur te reinigen.
 • Spullen en materialen worden niet gedeeld of uitgeleend aan elkaar.
 • Gebruik geen kapstokken.
 • Ga alleen zitten op de gemarkeerde plekken in de collegezalen en in de studiezones.

We roepen medewerkers en studenten op om elkaar aan te spreken als iemand zich niet aan de afspraken zoals 1,5 meter afstand houdt. Medewerkers kunnen met vragen en zorgen terecht bij hun leidinggevende. 

Voorbereiding collegejaar ’20 - ’21

Wanneer de overheid ons meer ruimte geeft, kunnen we een verdere versoepeling van de maatregelen invoeren. De ervaringen van medewerkers en studenten in de komende periode van beperkte openstelling worden gebruikt voor een zo goed mogelijke start van het collegejaar ’20 -’21. In het eerste semester zullen we ons onderwijs waarschijnlijk in een hybride vorm gaan aanbieden:  op locatie als dat kan, en ook nog online. Er vinden hierover op dit moment intensieve gesprekken plaats op landelijk niveau en zodra hierover meer bekend is berichten we dat in een update.  

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.