Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Verzachting harde knip: uitgangspunten FGW en uitwerking per opleiding

29 mei 2020

De Universiteit Leiden heeft onlangs bekendgemaakt dat er voor veel masteropleidingen in 2020-2021 sprake is van een versoepeling van de harde knip tussen bachelor- en masteropleidingen. Bij FGW is er gekozen voor twee varianten van de zogenaamde zachte knip (‘1 maand respijt óf 1 jaar respijt’); onder welke variant de masteropleiding valt, hangt af van de gestelde toelatingscriteria en selectieprocedure. Dit nieuwsbericht is hierover op 15 mei op de website geplaatst.

1 maand of 1 jaar respijt

Voor de volgende masterrichtingen geldt:
1 maand de tijd om bachelor af te ronden door opdrachten en eindwerkstuk alsnog in te leveren, uiterlijk maandag 28 september 2020. 

 • ResMA African Studies
 • ResMA Arts and Culture
 • ResMa Asian Studies
 • MA Asian Studies (120 EC)
 • ResMA Classics and Ancient Civilizations
 • MA Europaeum Programme European History and Civilisation (track in de MA History)
 • MA European Politics and Society
 • ResMA History
 • MA International Relations
 • ResMA Latin American Studies
 • ResMA Linguistics
 • ResMA Literary Studies
 • ResMA Middle Eastern Studies

Voor de volgende masterrichtingen geldt:
1 jaar de tijd om de bachelor af te ronden, uiterlijk vóór 31 augustus 2021. Aanvullende eis: indien het BA-eindwerkstuk onderdeel is van de 15 EC BA vakken die nog niet behaald zijn, moet het eindwerkstuk voltooid zijn voordat de student de MA-thesis begint te schrijven. Deze voorwaarde zal worden opgenomen in de OER.

 • African Studies
 • Arts and Culture
 • Asian Studies (60 EC)
 • Classics and Ancient Civilizations
 • History (excl. Europaeum Programme)
 • Latin American Studies
 • Linguistics
 • Literary Studies
 • Media Studies, incl. Journalistiek en Nieuwe Media
 • Middle Eastern Studies
 • Neerlandistiek
 • North America Studies
 • Philosophy (60 en 120 EC)
 • Russian and Eurasian Studies
 • Theology and Religious Studies

Voor premasterstudenten geldt de versoepeling van de harde knip ook: zij mogen met 15 EC aan openstaande bachelorvakken instromen in de master. Als het BA-eindwerkstuk onderdeel is van de premaster dan moet die dit collegejaar afgerond zijn. Met andere woorden, het eindwerkstuk valt voor premasterstudenten niet onder de 15 EC uitstelregeling.

Facultaire uitgangspunten zachte knip

Deze maatregel vraagt om een uitwerking per bacheloropleiding. Het Faculteitsbestuur heeft daarom facultaire uitgangspunten opgesteld voor de opleidingsbesturen van de bacheloropleidingen. Hiermee hebben zij een kader om de verzachting van de harde knip op opleidingsniveau uit te werken.

Tot de facultaire uitgangspunten behoren onder andere een overzicht van de studieonderdelen die mogen uitlopen tot 28 september, wat er verder precies in september nog mogelijk is en aandachtspunten rond de aanmelding voor een MA. Extra aandacht is er voor het bacheloreindwerkstuk. Deze uitgangspunten zijn inmiddels gedeeld met de opleidingsbesturen.

Opleidingsbesturen BA-opleiding werken uit

De besturen van de BA-opleidingen overleggen momenteel met BA3-docenten van het tweede semester en studiecoördinatoren over de consequenties van de maatregelen, aan de hand van de gegeven uitgangspunten. Dit betreft ook het minoronderwijs. Vervolgens zal de opleiding hierover communiceren met BA3-studenten: wat betekent dit voor hun opleiding?

Studieadvisering studenten

De regeling geeft studenten enige speling, maar het combineren van een masteropleiding met enkele studieonderdelen uit de bacheloropleiding is pittig en niet ideaal. We raden studenten daarom aan om -als het mogelijk is- hun bacheloropleiding tijdig af te ronden.

Vervolg

De monitoring en controlemomenten in het komende studiejaar die deze regeling van de studiecoördinatoren en onderwijsadministraties vraagt, wordt momenteel verder uitgewerkt. Toelatingscommissies krijgen op korte termijn een extra instructie over wijzigingen in de toelatingsprocedure.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.