Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs

Verzachting van de harde knip BA/MA door corona: 1 maand of 1 jaar respijt

15 mei 2020

Hiermee informeren we je over de door de universiteit en faculteit gekozen maatregelen rond het verzachten van de harde knip tussen de bachelor- en de masteropleiding. Deze maatregelen zijn mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW. Ze zijn erop gericht studenten die als gevolg van de coronacrisis studievertraging hebben opgelopen, tegemoet te komen. De maatregelen zijn zojuist op de website aangekondigd en inmiddels gecommuniceerd naar zittende en aanstaande studenten, opleidingsvoorzitters en studiecoördinatoren.
We hadden graag meer tijd gekregen om dit bericht tijdig met de organisatie te delen, maar die ruimte was er helaas niet.

1 maand of 1 jaar uitstel: MA starten en BA afronden

Aan derdejaars bachelorstudenten die aan een masteropleiding willen beginnen en door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen, wordt (enig) uitstel geboden om hun bacheloropleiding in het volgende studiejaar af te ronden. Zij kunnen per 1 september aan de master beginnen mits zij zich op de juiste wijze aanmelden en onder bepaalde voorwaarden. 
Voor zestien masterprogramma’s van onze faculteit geldt een uitstel tot 1 september 2021, mits 165 EC van de bacheloropleiding al behaald is. Voor de overige dertien masterprogramma’s (selectieve (Res)MA’s en masters met een capaciteitsbeperking) geldt uitstel van één maand. In het kader van deze regeling wordt de deadline voor studieonderdelen waarbij studenten vertraging hebben opgelopen maandag 28 september. 
Deze regelingen gelden voor BA-studenten van Nederlandse universiteiten en voor EER-studenten.

Voor de volgende masterrichtingen geldt:
1 maand de tijd om bachelor af te ronden door opdrachten en eindwerkstuk alsnog in te leveren, uiterlijk maandag 28 september 2020. 

 • ResMA African Studies
 • ResMA Arts and Culture
 • ResMa Asian Studies
 • MA Asian Studies (120 EC)
 • ResMA Classics and Ancient Civilizations
 • MA Europaeum Programme European History and Civilisation (track in de MA History)
 • MA European Politics and Society
 • ResMA History
 • MA International Relations
 • ResMA Latin American Studies
 • ResMA Linguistics
 • ResMA Literary Studies
 • ResMA Middle Eastern Studies

Voor de volgende masterrichtingen geldt:

1 jaar de tijd om de bachelor af te ronden, uiterlijk vóór 31 augustus 2021.
Aanvullende eis: indien het BA-eindwerkstuk onderdeel is van de 15 EC BA vakken die nog niet behaald zijn, moet het eindwerkstuk voltooid zijn voordat de student de MA-thesis begint te schrijven. Deze voorwaarde zal worden opgenomen in de OER.
 

 • African Studies
 • Arts and Culture
 • Asian Studies (60 EC)
 • Classics and Ancient Civilizations
 • History (excl. Europaeum Programme)
 • Latin American Studies
 • Linguistics
 • Literary Studies
 • Media Studies, incl. Journalistiek en Nieuwe Media
 • Middle Eastern Studies
 • Neerlandistiek
 • North America Studies
 • Philosophy (60 en 120 EC)
 • Russian and Eurasian Studies
 • Theology and Religious Studies

Voor premasterstudenten geldt de versoepeling van de harde knip ook: zij mogen met 15 EC aan openstaande bachelorvakken instromen in de master. Als het BA-eindwerkstuk onderdeel is van de premaster dan moet die dit collegejaar afgerond zijn. Met andere woorden, het eindwerkstuk valt voor premasterstudenten niet onder de 15 EC uitstelregeling.

Op de wervingswebsite zijn alle pagina's met relevante toelatingsinformatie aangepast en is de van toepassing zijnde maatregel toegevoegd.

We zullen zo snel mogelijk met jullie bekijken hoe we de nieuwe regelingen zo goed mogelijk gaan inpassen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.