Universiteit Leiden

nl en

Facilitair, Organisatie, P&O

Werken in tijden van corona – stand van zaken Rechtenfaculteit: 28 augustus 2020

28 augustus 2020

In onderstaande punten staan we de belangrijkste gevolgen voor ons werk per onderdeel op een rij. Kijk voor de universitaire updates altijd online.

Campusprotocol

We kunnen gelukkig weer deels onderwijs op locatie gaan verzorgen. Voor ieders veiligheid en gezondheid vragen we je het facultaire campusprotocol te lezen voordat je naar de universiteit komt. 

Voor ons onderwijs geldt aanvullend:

•          Neem geen risico en blijf thuis als je gezondheidsklachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus en/of je de afgelopen tien dagen bent teruggekeerd uit een land met een oranje of rood reisadvies - waarvoor de overheid thuisquarantaine adviseert. Je mag gedurende die tien dagen niet naar de universiteit komen. Regel onderling de juiste vervanging voor de werkgroep.

•          Het Kamerlingh Onnes Gebouw en de Sterrewacht hebben smalle doorgangen. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand, volg de met pijlen aangegeven bewegwijzering in het gebouw en geef elkaar de ruimte.

•          De (mechanische) luchtverversing binnen het KOG en de Sterrewacht is goed en er vindt geen recirculatie plaats: de lucht uit de ruimtes wordt naar buiten afgevoerd.

•          Ventileer door de deuren (regelmatig) te openen.

•          Tussen de tijdsblokken van het onderwijs, worden de onderwijsruimtes, inclusief het meubilair, gereinigd voordat een volgende groep er gebruik van maakt.

Voor het werken geldt:

•          Geef je les? Kom dan op tijd en ga direct na het geven van het werkgroeponderwijs naar huis. Voor geroosterd, fysiek onderwijs hoef je je als docent NIET vooraf via je leidinggevende/ managementassistent aan te melden. Voor onderwijsactiviteiten zijn docenten automatisch geregistreerd;

•          Combineer je lesgeven met werken op de faculteit? Registreer dit dan wél additioneel volgens onderstaande procedure;

•          Werk zoveel mogelijk thuis blijft het uitgangspunt;

•          Werken op de universiteit is op aanvraag mogelijk. Het aantal mensen dat kan komen werken is echter gelimiteerd:

- Kamerlingh Onnes Gebouw: Aanvragen van een werkdag(deel) op de faculteit, locatie Kamerlingh Onnes Gebouw, blijft verlopen via aanvragen van leidinggevenden/managementassistenten aan gebouwtoegang@law.leidenuniv.nl, uiterlijk voor 12 uur de dag voorafgaand aan de werkdag (tot een maand vooruit te plannen). In het campus protocol heet dit de ‘Flexplanner’. Vanaf 31 augustus moet je een dagdeel én kamernummer aangeven bij je aanvraag. De dagdelen lopen van 7.30 tot 12.00 & van 12.30 & 17.00 uur;

- Voor het werken op de Sterrewacht doe je een aanvraag bij je leidinggevende;

- Voor het werken in Den Haag, locatie Wijnhaven, stem je dit af met het secretariaat van je instituut;

•          Ga op het werk niet vergaderen, blijf dit in MS teams doen.

Algemene regels faculteit:

•          Kom voor het werken voor 8.15 of na 9.15 uur naar het werk in verband met de starttijden van de werkgroepen en daarmee toestroom van studenten;

•          Vertrek gelijk na afloop van je onderwijsactiviteit. Wil je ook nog werken op locatie, vraag dit dan voorafgaand aan bij je managementassistent/leidinggevende;

•          Ontsmet bij binnenkomst je handen (desinfecterende handgel is aanwezig);

•          Schud geen handen;

•          Nies en hoest in je elleboog;

•          Gebruik papieren zakdoekjes;

•          Was je handen vaak en grondig.

Quarantaineperiode teruggebracht naar 10 dagen

In lijn met de door de overheid op 18 augustus afgekondigde maatregelen, verkort ook de Universiteit Leiden de quarantaineperiode naar 10 dagen. Medewerkers en studenten die recent terugkeerden uit een land/regio met een oranje of rood reisadvies (waarvoor de overheid thuisquarantaine adviseert), mogen gedurende 10 dagen niet naar de universiteit komen. De actuele reisadviezen vind je op nederlandwereldwijd.nl

De nieuwe roosters voor 2020-2021

De nieuwe roosters zijn een combinatie van zowel online als fysiek onderwijs.

Samengevat roostering:

 • We werken op dit moment aanbodgericht en zeer beperkt vraaggericht (normaal is dat andersom, nu zijn de mogelijkheden in het gebouw vanwege de coronamaatregelen leidend);
 • Het rooster 'oude stijl' (zonder corona) is leidend voor het rooster online onderwijs. Dit rooster is in het voorjaar in overleg met de afdelingen tot stand gekomen;
 • Het rooster met tijdslots voor fysiek onderwijs is leidend voor fysiek onderwijs. Dit rooster is volledig aanbodgericht (mogelijkheden in het gebouw zijn leidend);
 • Mutaties in het rooster – buiten de toegekende tijdslots om - zijn in beginsel onmogelijk om tijdig te verwerken.

Webcam voor MS Teams

Om goed te kunnen vergaderen vanaf de werkplek in het Kamerlingh Onnes Gebouw zijn er webcams beschikbaar. Deze webcams zijn te leen bij de UFB Servicedesk. De betreffende medewerker haalt deze op bij aanvang van de werkdag en levert deze weer in aan het eind van de werkdag bij de UFB Servicedesk.

Opening academisch jaar 2020-2021 met talkshow

Het zal u niet verbazen dat wij de facultaire opening van het nieuwe academisch jaar anders gaan inrichten, maar de start van ons facultair jaar 2020-2021 willen we toch ook niet ongemerkt voorbij laten gaan. Voor de opening in de eerste week van september heeft iedereen een uitnodiging en de livestreaam te zien op het LeidenLaw YouTube-kanaal.

Opname colleges in de pop-up studio

De studio's zijn ook nog beschikbaar in augustus. Drie werkgroepzalen zijn omgebouwd tot een 'green screen'-studio. Zo kan in de nabewerking maximaal resultaat behaald worden. De achtergrond en eventueel teksten, afbeeldingen en animaties kunnen worden toegevoegd. Na de boeking wordt contact opgenomen met de docent over de specifieke wensen. Er is een regisseur/videocoördinator aanwezig voor vragen, planning en afstemming van de montage. Alle techniek wordt dus geregeld! Kijk hier voor meer info en boeken.

Diploma-uitreikingen weer op beperkte schaal mogelijk

Vanaf 1 juli kunnen diploma's weer fysiek worden uitgereikt, waarbij uiteraard aan alle coronamaatregelen zal worden voldaan. Hiervoor is een uitgebreid protocol opgesteld. I.v.m. mogelijk contactonderzoek moeten bezoekers zich registreren.

Voor onze studenten betekent dat:

De diploma's (propedeuse, bachelor en master) en moot court cetrificaten worden de komende maanden uitgereikt:

1.            via de balie van het Onderwijs Informatie Centrum (OIC). Voor de geslaagde masterstudenten (februari tot en met mei) is geregeld dat zij wel hun handtekening kunnen gaan zetten in het zweetkamertje;

2.            voor de masterdiploma’s is vanaf augustus de uitreiking weer in het academiegebouw met een zeer beperkt aantal genodigden en met naleving van het protocol.

Voor de afdelingen betekent dit dat er eind augustus weer leden van de examencommissie en scriptiebegeleiders in het academiegebouw worden verwacht.

Indien een commissielid of scriptiebegeleider onverwachts verhinderd is, dan is de afdeling zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen van een vervanger. Ook op de dag van de uitreiking.

In juli ontvangt iedereen hierover nadere informatie via het OIC.

De advanced master-ceremonies gaan door, aangepast aan de RIVM-richtlijnen. De organistatie is in handen van het Bureau Internationaal Onderwijs.

Thuiswerken blijft de norm

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gesteld dat ook voor de universiteiten thuiswerken de norm blijft. Het onderwijs en de tentamens zullen, met slechts beperkte uitzonderingen, tot het einde van het collegejaar (eind augustus 2020) online zijn. De 20%-regeling waarover wij eerder spraken, gaat helaas dus niet door. De hoofdreden hiervoor is de kans op overbelasting van het openbaar vervoer.

Lees verder >

Regeling voor aanvragen voor toegang KOG faculteit

 • Principe: er wordt door iedereen thuis gewerkt;
 • Werken op de universiteit is op aanvraag mogelijk. Het aantal mensen dat kan komen werken is echter gelimiteerd:
 • Kamerlingh Onnes Gebouw: Aanvragen van een werkdag(deel) op de faculteit, locatie Kamerlingh Onnes Gebouw, blijft verlopen via aanvragen van leidinggevenden/managementassistenten aan gebouwtoegang@law.leidenuniv.nl, uiterlijk voor 12 uur de dag voorafgaand aan de werkdag (tot een maand vooruit te plannen). In het campus protocol heet dit de ‘Flexplanner’. Vanaf 31 augustus moet je een dagdeel én kamernummer aangeven bij je aanvraag. De dagdelen lopen van 7.30 tot 12.00 & van 12.30 & 17.00 uur;
  - Voor het werken op de Sterrewacht doe je een aanvraag bij je leidinggevende;
  - Voor het werken in Den Haag, locatie Wijnhaven, stem je dit af met het secretariaat van je instituut;
 • Ga op het werk niet vergaderen, blijf dit in MS teams doen

Onderwijs 2020-21: Online en waar het kan ‘on-campus’

Het lijkt onvermijdelijk dat de aanpak van deze pandemie lang gaat duren. Het lijkt op dit moment realistisch om uit te gaan van een scenario waarin we minimaal tot aan de winter – en wellicht (veel) langer – heen en weer moeten schakelen tussen verschillende opties en niet terug gaan naar business as usual. Vanwege de beperkingen gaan we ervan uit dat dit grotendeels digitaal zal zijn, waar mogelijk aangevuld met on-campus activiteiten. Wat we binnen onze gebouwen en daaromheen mogen aanbieden aan studenten is afhankelijk van kabinetsmaatregelen en RIVM-richtlijnen.
 

Healthy @Home

Thuiswerken gaat niet altijd voor iedereen vanzelf. Hoe blijf je fysiek en mentaal fit in tijden van quarantaine?  Vier tips voor gezond thuiswerken:
 
1. Leg de lat minder hoog
2. Plan een sportieve break in
3. Vergeet niet je vakantie-uren op te nemen
4. Vraag advies van één van onze health coaches
 
Lees het hele dossier met tips over je werkplek thuis, je digitale thuiswerkplek tools: Webmail, Office 365 en OneDrive en je gezondheid, werkuren en werkzaamheden.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.