Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Het campusprotocol in veelgestelde vragen (FAQ)

15 oktober 2020

We kunnen gelukkig weer deels onderwijs op locatie verzorgen. Voor ieders veiligheid en gezondheid vragen we je het universitaire coronaprotocol te lezen voordat je naar de universiteit komt. 

Lees hier de meest actuele update met betrekking tot het onderwijs en onderzoek aan onze faculteit.

Lees hieronder de FAQ met betrekking tot ons onderwijs:

Als je zelf klachten hebt (verkoudheid, hoesten, verhoging, verlies van smaak of reuk) of in thuisquarantaine moet, blijf je thuis. Je komt niet naar de campus en laat je bij klachten testen bij de GGD. Indien mogelijk verzorg je onderwijsactiviteiten online. Als je klachten zodanig zijn dat dat niet mogelijk is, meld je dan op de gebruikelijke wijze ziek. Je leidinggevende zoekt dan naar mogelijkheden voor vervanging.

De overheid adviseert thuisquarantaine. Je mag gedurende die tien dagen niet naar de universiteit komen. Indien mogelijk verzorg je onderwijsactiviteiten online. Als je klachten zodanig zijn dat dat niet mogelijk is, meld je dan op de gebruikelijke wijze ziek. Je leidinggevende zoekt dan naar mogelijkheden voor vervanging.

Houd te allen tijde 1,5 meter afstand en volg de met pijlen aangegeven bewegwijzering in het gebouw. Geef elkaar de ruimte. 

De (mechanische) luchtverversing binnen het KOG en de Oude Sterrewacht is goed en er vindt geen recirculatie plaats: de lucht uit de ruimtes wordt naar buiten afgevoerd en er wordt verse lucht binnengelaten. Ventileer zelf door de deuren (regelmatig) te openen, bij voorkeur in pauze/na de les.

Tussen de tijdsblokken van het onderwijs worden de onderwijsruimtes, inclusief het meubilair, gereinigd voordat een volgende groep er gebruik van maakt. Het verzoek niet zelf schoon te maken.

In zalen en gangen zijn met stickers looproutes aangegeven. Hoe een zaal gevuld wordt, wijst zich daarmee vanzelf. Zie ook het campusprotocol waarin aan studenten wordt uitgelegd hoe zij zich op de campus hebben te gedragen. 

Studenten die gezondheidsklachten hebben die kunnen wijzen op corona en toch in de werkgroep zitten, kun je verzoeken de werkgroep te verlaten evenals de studenten die zich niet aan de coronaregels houden. Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, zal de onderwijsactiviteit gestaakt moeten worden. Mocht je daartoe overgaan, meld ook dat bij je leidinggevende en de opleidingsdirecteur. Niet alleen om actie richting studenten te kunnen ondernemen, maar ook om – indien van toepassing – te overleggen over het vervolg van de onderwijsactiviteiten. Schakel voor eventuele assistentie op lokatie de UFB Servicedesk in (tst 5272).

Bespreek dit het liefst binnen je team en/of met je leidinggevende. Met het team zal worden besproken of en in welke vorm fysiek onderwijs doorgang kan vinden en/of besloten worden dat het vervolg online plaatsvindt.

De student krijgt regels en richtlijnen van de GGD en handelt hiernaar. Die regels volg jij vervolgens ook op. Als dit betekent dat je in quarantaine moet, blijf je thuis. Meld dit bij je leidinggevende en laat aan de studenten weten dat de onderwijsactiviteiten online zullen plaatsvinden. 

In de bachelor blijft de student dan gewoon in dezelfde onderwijsgroep, maar neemt hij online deel. Er verandert dus verder niets. In de master kun je in voorkomende gevallen vragen of de student zich wil uitschrijven voor de onderwijsactiviteit, als dat betekent dat er een plek vrijkomt voor een andere student die onderwijs op de campus wil volgen. Wijs de student verder op de mogelijkheden om online deel te nemen aan het onderwijs.  

Medewerkers moeten zich altijd ziekmelden bij hun leidinggevenden. We vragen medewerkers dringend om daarbij aan te geven als zij besmet zijn met het coronavirus.

Deze informatie over besmettingen zal anoniem door de opleidingsdirecteur/coördinator of de leidinggevende worden doorgegeven aan Veiligheidszaken. Deze deelt deze anonieme informatie met het faculteitsbestuur of de directie en overlegt met de GGD, wanneer blijkt dat in één ruimte of één gebouw diverse besmettingen zijn. Dat overleg resulteert dan in een advies van de GGD aan de Universiteit Leiden.

Men is niet verplicht om aan de universiteit een besmetting te melden. Er wordt door de leidinggevende ook niet gevraagd naar besmettingen. Er is ook geen database waarin wordt opgeschreven of iemand corona heeft.

We vormen met elkaar, studenten en medewerkers, een community met intensieve contacten. Het is in het belang van ieders gezondheid en veiligheid als we weten of er ergens brandhaarden (dreigen te) ontstaan. 

Hieronder volgen enkele veelgestelde vragen met betrekking tot werken op de faculteit in het algemeen (dus niet specifiek gericht op het verzorgen van onderwijs).

Met ingang van 15 oktober 07.00 uur stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. De stelregel is: als je staat/loopt, draag je een mondkapje, als je zit mag het af.

Lees hier meer over de regels voor het dragen van een mondkapje.

Kom op tijd en ga direct na het geven van het werkgroeponderwijs naar huis. Voor geroosterd, fysiek onderwijs hoef je je als docent niet vooraf via je leidinggevende/managementassistent aan te melden. Voor onderwijsactiviteiten zijn docenten automatisch geregistreerd en hoef je je niet bij de portier te melden.

Registreer dit dan additioneel volgens de gebruikelijke procedure (hieronder verder toegelicht).

Werk zoveel mogelijk thuis, blijft het uitgangspunt. Werken op de universiteit is op aanvraag mogelijk. Het aantal mensen dat kan komen werken is echter gelimiteerd.

- Kamerlingh Onnes Gebouw: aanvragen van een werkdag(deel) op de faculteit, locatie Kamerlingh Onnes Gebouw, blijft verlopen via aanvragen van wetenschappelijk directeuren/managementassistenten aan gebouwtoegang@law.leidenuniv.nl, uiterlijk voor 12.00 uur de dag voorafgaand aan de werkdag (tot een maand vooruit te plannen). In het campusprotocol heet dit de ‘Flexplanner’. Vanaf 31 augustus moet je een dagdeel en kamernummer aangeven bij je aanvraag. De dagdelen lopen van 7.30 tot 12.00 uur, van 12.30 tot 17.00 uur en van 17.30 tot 22.00 uur. Ook zijn er twee tijdblokken voor in de weekenden beschikbaar (10.00 tot 12.00 uur en 12.00 tot 17.00 uur). Tot vrijdagmiddag 12.00 uur kan er voor zo'n tijdblok gereserveerd worden;
- Voor het werken op de Oude Sterrewacht doe je een aanvraag bij je leidinggevende;
- Voor het werken in Den Haag, locatie Wijnhaven, stem je dit af met het secretariaat van je instituut.

Dit is niet toegestaan. Vergaderingen blijven via MS Teams verlopen.

Vooralsnog is er alleen ruimte voor fysiek onderwijs en inhoudelijke bijeenkomsten. De bijeenkomsten dienen bij te dragen aan community building en in het belang zijn van de student. Onderwijsgerelateerde aanvragen lopen via Erik Reinders en aanvragen van studieverenigingen gaan via Dion Latten.

Voor medewerkers zijn er drie plekken in de bibliotheek waar zij materiaal kunnen inzien. Dit zijn geen werkplekken en het dringend verzoek is dan ook om enkel materiaal te raadplegen en daarna de bibliotheek te verlaten. Reserveren vooraf is daarom niet nodig, wel aanmelding bij bibliotheekbalie.

Algemene regels faculteit

  • Kom voor het werken voor 8.15 of na 9.15 uur naar het werk in verband met de starttijden van de werkgroepen en daarmee toestroom van studenten;
  • Vertrek gelijk na afloop van je onderwijsactiviteit. Wil je ook nog werken op locatie, vraag dit dan voorafgaand aan bij je managementassistent/wetenschappelijk directeur;
  • Ontsmet bij binnenkomst je handen (desinfecterende handgel is aanwezig);
  • Schud geen handen;
  • Nies en hoest in je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was je handen vaak en grondig.

Zo help je mee aan de gezondheid van ons allemaal en maken we een goede start van het collegejaar 2020-2021!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.