Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Nieuw Strategisch Plan Faculteit der Archeologie

26 augustus 2020

Het faculteitsbestuur brengt graag het nieuwe strategisch plan van de Faculteit Archeologie onder uw aandacht. Het plan is na een intensief traject tot stand gekomen. We hebben veel positieve input, suggesties en kritische noten mogen ontvangen van de medezeggenschap, facultaire commissies, medewerkers & studenten.

Met dit plan geven wij richting aan de koers die we de komende jaren op willen gaan met de faculteit. We willen dit op een gezonde, eerlijke en ambitieuze wijze met elkaar realiseren. Het strategisch plan is niet in beton gegoten, het is flexibel genoeg om mee te kunnen bewegen als nieuwe kansen of minder prettige situaties zich voordoen.

Binnenkort volgt een uitvoeringsplan. Daarin zullen de concrete acties die voortvloeien uit het plan beschreven worden, en uitgezet worden in de tijd. Met sommige onderwerpen zijn we al aan de slag gegaan, andere onderwerpen moeten nog opgepakt worden. Daarbij kijken we goed naar de signalen van de recente personeelsmonitor en we rekenen op de actieve en positief kritische houding van onze staf en studenten.

Naar het Strategisch Plan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.