Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Coronamaatregelen kabinet aangescherpt: thuiswerken blijft de norm

29 september 2020

Het kabinet heeft nieuwe, strengere maatregelen ingevoerd om onze gezondheid te beschermen nu het aantal coronabesmettingen in het hele land toeneemt. Dat betekent dat de regel is: we werken vanuit huis, tenzij het echt niet anders kan.

Wat betekent dit als je op de universiteit werkt? Onderzoek, onderwijs en kritische processen in de bedrijfsvoering moeten doorgaan, ook in onze gebouwen. Onderzoek in bijvoorbeeld bibliotheken en laboratoria blijft dus mogelijk op locatie. Ook het onderwijs op de campus gaat door, binnen de afspraken en veiligheidsvoorschriften die al golden. Dat betekent dat studenten naar de campus kunnen komen voor (werk)college, practicum, tutoraat, of studeren op een gereserveerde studieplek. Het betekent ook dat docenten in onze gebouwen college kunnen geven en/of hun onderwijs op locatie kunnen opnemen of streamen voor online colleges. Tenslotte gaan ook de kritische processen in de bedrijfsvoering (denk aan het werk van portiers en beveiligers) door in onze gebouwen. 

Campusprotocol en Coronacheck

Voor iedereen die op locatie werkt of studeert, gelden uiteraard de noodzakelijke (RIVM)voorschriften wat betreft veiligheid, zoals hygiënevoorschriften en het houden van 1,5 meter afstand. Je vindt deze regels in detail in het Campusprotocol. Het dragen van mondkapjes is overigens toegestaan maar niet verplicht in onze gebouwen.

Let op: doe altijd de Coronacheck voor je naar de universiteit komt voor werk of studie!

Werk thuis

De regel is dus: werk thuis als je niet tot de uitzonderingen hoort die hierboven staan omschreven. Hoor je tot een bepaalde (kwetsbare) doelgroep, ben je van mening dat je je werk alleen op locatie kunt doen, of heb je toch een bijzonder ander verzoek: neem te allen tijde contact op met je leidinggevende. Toestemming (en registratie) om naar onze gebouwen te komen is in al die gevallen nodig. Studenten nemen contact op met hun studieadviseur.

Diploma-uitreikingen, promoties, oraties

Diploma-uitreikingen gaan deze week – 29 september tot en met 2 oktober – door zoals gepland, met verscherpte veiligheidsmaatregelen. Uitgangspunt voor promoties, oraties, afstudeerbijeenkomsten en diploma-uitreikingen is dat deze na 2 oktober in klein verband georganiseerd kunnen worden, met een maximum van 30 personen. 

Kabinetsbeleid is leidend

In augustus kondigden we aan dat we op 1 oktober meer duidelijkheid wilden geven over hoe we wilden omgaan met thuiswerken én het in onze gebouwen werken dit najaar: hybride werken. We hadden gehoopt dat de mogelijkheden konden worden verruimd en dat we meer ook op universitaire locaties zouden kunnen werken. Vanwege de toenemende coronabesmettingen en de nieuwe kabinetsmaatregelen, komt er nu geen nieuw, universitair beleid rondom hybride werken. We gaan wel door met het voorbereiden van ons beleid en komen hierop terug als het kabinetsbeleid dit toelaat. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.