Universiteit Leiden

nl en

P&O

Uitleg huidige verlofregels

14 september 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels omtrent de vervaltermijnen van verlof aangepast. Daarnaast gooit het Coronavirus onze dagelijkse gang van zaken om waardoor vakanties geannuleerd zijn en vakantieplannen voor de rest van het jaar wellicht worden aangepast. Vragen als ‘kan ik mijn geplande vakantiedagen intrekken?’ en ‘tot wanneer kan ik mijn vakantietegoed opnemen?’ komen nu regelmatig bij leidinggevenden, instituutmanagers, het PSSC en de P&O adviseurs.

Hoogste tijd om jullie nog een keer bij te praten over de regels rondom verlof.

Hoe zit het nu precies?

Bij een werkweek van 38 uur heb je 232 vakantie-uren per jaar (parttimers naar rato). Maak je gebruik van flexibele werkduur? Dan bouw je meer of minder vakantie-uren op.

Je neemt vakantiedagen op in het jaar waarin je ze hebt opgebouwd. Vakantiedagen zijn bedoeld om los te komen van het werk, om uit te rusten en daarna weer fris aan de slag te kunnen. Het opnemen van vakantiedagen is een verantwoordelijkheid van medewerker en leidinggevende samen! Stem samen af wanneer er verlof wordt opgenomen.

Mocht het toch niet lukken om je vakantiedagen op te maken in het kalenderjaar, dan kan je je wettelijke vakantiedagen tot 1 juli van het volgende jaar opnemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na 5 jaar. Maak wel aan het eind van het jaar een plan samen met je leidinggevende wanneer deze uren worden opgenomen. Extra gewerkte uren vanuit de flexibele werkduur vervallen aan het eind van het kalenderjaar, evenals extra gekochte vakantie-uren vanuit het keuzemodel.

Jaarafspraken

Bij een jaarafspraak maak je samen met je leidinggevende afspraken over te behalen resultaten, te verrichten taken en bereikbaarheid en aanwezigheid. Er worden geen vakantie-uren bijgehouden. Dit wil echter niet zeggen dat je geen vakantie neemt! Iedereen heeft vrije tijd nodig.

Vakantie in tijden van Corona

Deze uitzonderlijke tijd vraagt veel van onze flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Juist nu is het belangrijk om rust te nemen en te ontspannen. Een goede manier om uit te rusten en los te komen van je werk is om vrij te nemen. Het is ontspannend en vermindert stress. Plan dus ook in deze tijd je verlof in.

Wellicht vallen er vakantieplannen in duigen doordat er niet gereisd mag worden naar dat exotische oord, maar er zijn altijd andere mogelijkheden dichterbij huis. Bespreek samen met je leidinggevende wat een passende verlofopname is kijkend naar de thuissituatie en de werkzaamheden. Denk ook aan een andere spreiding gedurende het jaar (bijvoorbeeld iedere week een dag vrij gedurende een bepaalde periode of het opdelen van vakantie: twee weken in de zomer en twee weken later in het jaar).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.