Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs, Organisatie

FGGA FLO: Grades, Grades, Grades

7 oktober 2020

We zijn alweer halverwege het blok en de tentamens staan voor de deur. Als Future Learning Office (ICT&O-afdeling) merken we dat er steeds meer vragen binnenkomen over hoe je het beste een opdracht kan becijferen in Brightspace. De vragen lopen uiteen van het plaatsen van Rubrics, de end- of Due-Dates van een opdracht en het publiceren van de feedback. We zullen hieronder een kleine overview geven van de meest voorkomende problemen en oplossingen.

Assignments/Quizzes maken

Voordat een opdracht becijferd kan worden is het belangrijk dat de instellingen bij de opdracht goed staan. Hier zijn drie zaken waar op gelet moet worden:

Hoe stel ik mijn Gradebook in?

Voor je opdrachten gaat becijferen is het van belang om een Gradebook op te stellen, dit kan via de ‘Grades Setup Wizard’ tabblad onder het kopje ‘Grades’. In het Gradebook geef je aan welk becijferingssysteem gehanteerd moet worden en hoe uiteindelijke cijfers berekend en gepuliceerd moeten zijn voor studenten. Via deze link wordt je stapsgewijs meegenomen in het opstellen van een Gradebook.

Hoe koppel ik een Grade Item toe aan een Assignment/Quiz?

Zodra je een Assignment hebt gemaakt, is het belangrijk om deze aan een Grade Item te koppelen. Dit doe je door eerst bij ‘Grades’ een Grade Item te maken. Vul hier de goede informatie in, zoals de weging en de Grade Scheme (later meer hierover). Ga dan weer terug naar je gemaakte Assignment/Quiz en klik op ‘edit’. Nu kan je bij ‘Grade Item’ in het dropdown-menu je gemaakte Grade Item selecteren die bij het Assignment hoort. Nu is je Assignment gekoppeld aan een Grade Item. Zie deze link voor nog meer uitleg.

Wat is het verschil tussen de End Date en Due Date?

De bovengenoemde concepten lijken hetzelfde, maar zijn toch wezenlijk anders. Het is slim om deze dus ook anders in te stellen. De Due Date houdt de uiterlijke deadline van het Assignment in. Studenten kunnen na deze deadline hun Assignment nog wél inleveren, deze worden echter gemarkeerd als ‘Late Submissions’. Instructors kunnen de studenten die de opdracht te laat hebben ingeleverd uit de lijst filteren en eventueel en ander cijfer toekennen. De End Date houdt in dat de opdracht compleet zal verdwijnen voor de studenten. Dit betekent niet alleen dat het niet mogelijk is om na deze datum nog iets in te leveren, maar ook dat de opdracht niet meer toegankelijk zal zijn voor studenten die wél op tijd hadden ingeleverd. Na de End Date is het voor deze studenten dus ook niet meer mogelijk om de feedback op hun opdracht in te zien. Het is dus af te raden om de Due Date en de End Date op dezelfde datum te zetten. Het is handiger om de End Date naar een later tijdstip in de toekomst te verplaatsen zodat de studenten ingeleverd werk nog kunnen inzien. Daarnaast is het uiteraard ook mogelijk om bewust te spelen met de End Date door het tussentijds steeds aan te passen.

Hoe kan ik gebruik maken van Rubrics?

Een Rubric is een essentieel hulpmiddel om het nakijken van Assignments makkelijker en eerlijker te laten verlopen. Je kan per Assignment een Rubric toevoegen. Het is mogelijk deze ook zichtbaar te maken voor studenten. Brightspace heeft de mogelijkheid zelf Rubrics te maken. Deze kan je vinden door ‘Course tools’ > ‘Course admin’ > ‘Rubrics’ aan te klikken. Hier vind je een overzicht van jouw Rubrics. Je kan er zelf één maken door op ‘New Rubric’ te klikken.

Wanneer je de Rubric gemaakt hebt, kan je deze weer aan een Assignment koppelen. Dit doe je op dezelfde manier als een Grade Item.

Bij het maken van een Rubric is het belangrijk dat je goed nadenkt hoeveel elk component van een opdracht meeweegt in het eindcijfer. Dit vergt af en toe wat rekenvaardigheden. Stel: de inleiding voor een paper telt voor 5% en het theoretisch kader voor 25% mee t.o.v. het te behalen eindcijfer, dan zeg je met andere woorden dat het theoretisch kader 5x zwaarder weegt dan de inleiding. Op deze manier kun je dus ook de Rubric in te stellen door voor de inleiding maximaal 5 punten toe te kennen en voor het theoretisch kader maximaal 25 punten. Via deze link nog wat handige tips.

Wil je een Rubric toevoegen aan een Turnitin Assignment, dan staat hier beschreven hoe je dat kunt doen.

Wat zijn Grade Schemes en hoe gebruik ik die?

Wanneer de Due-Date van het maken van een opdracht is verstreken of de tentamens voorbij zijn, kan het nakijken beginnen. Hiervoor is het belangrijk om een juist ingestelde Grade Scheme te hanteren. Met behulp van een Grade Scheme kun je instellen op welke manier behaalde resultaten verwerkt worden en hoe deze weergegeven moeten worden aan een student. Door middel van een Grade Scheme is het dus ook mogelijk om een behaald resultaat (o.b.v. het percentage t.o.v. maximaal aantal beschikbare punten) te converteren naar een Letter-cijfer. Op een vergelijkbare manier is het dus ook mogelijk om behaalde resultaten te corrigeren op bijvoorbeeld de gokkans bij Multiple Choice-Quizzes (hieronder meer). De universiteit heeft een aantal Grade Schemes beschikbaar gesteld dat je direct kunt gebruiken. Hier heeft de docent dan verder geen omkijken naar.

Ik heb een Multiple-Choice tentamen, hoe bereken ik dan de gokkans en het cijfer?

Brightspace heeft helaas niet de mogelijkheid om zelf de gokkans te berekenen en hier is ook geen standaard Grade Scheme voor beschikbaar. Hiervoor dien je dus zelf een Grade Scheme voor te maken. Dit kan makkelijk via ‘Grades’ > ‘Schemes’ > ‘New Scheme’. Hier kan je invullen welk cijfer overeen zou moeten komen met het aantal juist gegeven antwoorden. Dit specifieke Grade Scheme kan je dan koppelen aan het Grade Item wat je hebt aangemaakt. Zo berekent Brightspace uiteindelijk wel het juiste cijfer. Via deze link nog een handig overzicht.

Wij bij FLO hebben inmiddels Grade Schemes in Brightspace aangemaakt waarin rekening wordt gehouden met 25%, 33% en 50% gokkans bij Multiple Choice Quizzes. Deze kunnen we echter alleen op verzoek van docenten kopiëren naar hun cursussen. Mocht daarom iemand hiervan gebruik willen maken, dan kun je dit per mail aangeven via brightspace@fgga.leidenuniv.nl.

Hoe kan ik de Grades publiceren?

Nu alle toetsen en papers zijn nagekeken is het belangrijk dat de studenten op de hoogte worden gebracht van het behaalde cijfer. Je kan zelf de cijfers invoeren bij een paper of tentamen, dit doe je bij het gekoppelde Grade Item. Brightspace berekent bij Quizzes zelf de cijfers (op basis van het Grade Scheme). Wanneer je op ‘Publish all Feedback’ klikt zullen alle geselecteerde studenten bericht krijgen dat hun cijfer beschikbaar is. Mocht je achteraf nog een cijfer willen aanpassen, dan kan je alleen de desbetreffende studenten selecteren en op ‘Publish all Feedback’ klikken. Dan zal alleen de geselecteerde student bericht krijgen van een gewijzigd cijfer.

Checklist: Assignments en Grades

Om een tentamen goed voor te bereiden en de cijfers op een goede manier in te vullen, hebben we hieronder een checklist gemaakt. Wanneer je deze punten kan afvinken, zou je in principe de basis van een Assignment en de daarbij behorende grading onder de knie hebben.

 • Ik heb een Assignment gemaakt;
 • Ik heb een Grade Item aan mijn Assignment/Quiz gehangen;
 • Optioneel: ik heb een Rubric aan mijn Assignment gehangen;
 • Ik heb de juiste Grade Scheme aan mijn Grade Item gehangen;
 • Ik heb mijn cijfers ingevoerd;
 • Ik heb ‘Publish All Feedback’ geklikt.

Hoe kan ik meerdere versies van een Quiz aanbieden?

Om fraude en/of plagiaat zoveel mogelijk te voorkomen, is het begrijpelijk dat je in sommige gevallen meerdere versies van een Quiz wilt aanbieden aan studenten zonder dat ze zowel vooraf als tijdens de Quiz niet weten welke versie zij hebben. Natuurlijk wil je dit op een makkelijke en efficiënte manier doen, zodat het inrichten ervan ook niet veel tijd zal kosten.

In dat geval kan het gebruik van Sections in de omgeving van de Question Library mogelijk een oplossing bieden. Een Section is een set aan vragen die behoren aan een bepaalde categorie, een bepaald moeilijkheidsniveau hebben en/of gaan over een bepaald onderwerp. Je kunt zoveel vragen aan een Section toevoegen als je wilt. Een tip is wel om alle vragen binnen een Section hetzelfde aantal maximaal te behalen punten toe te kennen en om méér vragen te hebben per Section dan dat je in een Quiz zult gebruiken (zie volgende alinea waarom).

Wanneer je eenmaal de verschillende Sections hebt ingericht, is het tijd om de Quiz in te richten. Bij het toevoegen van vragen aan een Quiz, heb je de mogelijkheid om een Question Pool toe te voegen. Vervolgens krijg je de mogelijkheid een Section te selecteren en het aantal vragen op te geven dat willekeurig uit die Section zal worden opgenomen in de Quiz. Op die manier kiest Brightspace dus per Quiz 5 willekeurige vragen uit een Section met bijvoorbeeld 15 vragen in totaal. Welke vragen worden gekozen, is per student geheel willekeurig. Als alle vragen binnen een Section hetzelfde maximaal aantal punten opleveren, blijft de Quiz daarnaast ook ‘eerlijk’ voor alle studenten.

Hoe kan ik bepalen wat de student te zien krijgt na het ‘inleveren’ van de Quiz?

Dit kun je instellen met behulp van Submission Views in Brightspace. Alle Quizzes hebben standaard een Default View waarmee je kunt instellen wat de student direct na het indienen van zijn/haar Quiz te zien zal krijgen. Vervolgens kun je door middel van Additional Views instellen dat de vragen en/of antwoorden wél automatisch zichtbaar worden ná een bepaalde datum t.b.v. inzage.

Belangrijk: bij de Default View staat de optie ‘Show attempt score and overall score’ standaard aangevinkt. In dat geval zien de studenten na het afronden van de Quiz dus direct de behaalde score. Als je niet wilt dat ze dit zien, is het dus belangrijk om niet te vergeten deze optie uit te vinken.

Casus: Zeven wekelijkse opdrachten, maar studenten hoeven er maar drie in te leveren. De studenten weten zelf in welke van de drie weken zij hun opdrachten moeten inleveren. Het gemiddelde van deze drie cijfers is het eindcijfer voor deze opdracht die uiteindelijk voor 20% zal moeten meetellen t.o.v. . Hoe kan ik dit in mijn Gradebook inrichten, zonder dat ik rekening hoef te houden met de vier niet-ingeleverde opdrachten.

Het antwoord op deze vraag in deze casus is het inrichten van een Grade Category. Een Grade Category is een verzameling van Grade Items. Elke Grade Item binnen een Category heeft een bepaald gewicht t.o.v. de Category. De Grade Category zelf heeft op zijn beurt ook weer een bepaald gewicht t.o.v. het uiteindelijke eindcijfer. Binnen een Grade Category is het daarnaast mogelijk om bepaalde regels toe te passen. Een van die regels is dat je kunt instellen dat een X-aantal Grade Items met het hoogste en/of laagste score binnen de Category automatisch komt te vervallen. Die regel zou je in dat geval dus ook kunnen toepassen in deze casus, waardoor het er als volgt uit zou zien:

 • Grade Category: Casus wekelijkse opdrachten
  • Grade Item: Opdracht week #1
  • Grade Item: Opdracht week #2
  • Grade Item: Opdracht week #7
 • Instellingen:
  • Kies: Distribute weight evenly across all items
   • Number of lowest non-bonus items to drop for each user = 4.

Het bovenstaande concept kan ook toegepast worden in gevallen waarbij je Brightspace automatisch het hoogste cijfer wilt laten controleren tussen 1e kans en herkansingen. Hier staat beschreven hoe je dit kunt inrichten in Brightspace.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.