Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Per 15 oktober mondkapje verplicht in gebouwen universiteit

14 oktober 2020

Met ingang van 15 oktober 07.00u stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. De stelregel is: als je staat/loopt, draag je een mondkapje, als je zit mag het af.

Meer concreet betekent dit het volgende:

  • Deze verplichting geldt voor iedereen: studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers die in onze gebouwen zijn, en ook voor bezoekers.
  • Bij binnenkomst en verlaten van de gebouwen, en bij alle verplaatsingen binnen, draag je een mondkapje. Dus tussen de colleges door, maar ook als je koffie gaat halen of het toilet bezoekt.
  • Tijdens colleges, of wanneer je als student op een gereserveerde studieplek zit, hoef je geen mondkapje te dragen.
  • Tijdens het geven van een college hoef je als docent geen mondkapje te dragen.
  • Zit je als onderzoeker/medewerker op een vaste plek te werken, met minimaal 1,5 meter afstand tot een eventuele collega, dan hoef je geen mondkapje op.
  • Bij werkzaamheden die niet op een vaste plek worden uitgevoerd (denk aan bepaalde werkzaamheden van facilitair medewerkers) draag je wél een mondkapje.
  • Voor het werken in laboratoria geldt: mondkapje op als je beweegt/verplaatst in het lab, als je zit mag het mondkapje af. Uitzondering hierop zijn de chemische en biochemische onderzoekslaboratoria en de chemische en bio-chemische practicaruimten binnen de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De ventilatie in deze labs is dermate sterk dat deze een goede bescherming vormt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje leidt tot een groter risico. Practicabegeleiders dragen een face-shield.
  • Voor specifieke werksituaties kunnen, in overleg met leidinggevenden en de afdeling Veiligheidszaken, afwijkende regels worden vastgesteld.

We begrijpen het ongemak dat het dragen van een mondkapje met zich mee kan brengen. Maar we zijn vooral verheugd dat de aanscherping van de maatregelen geen gevolgen heeft voor ons onderwijs. Hierdoor kunnen onze fysieke onderwijsactiviteiten en tentamens doorgaan zoals gepland.

De mondkapjesplicht binnen onze universitaire gebouwen is toegevoegd aan onze huisregels, en daarmee niet vrijblijvend. Deze verplichting is in lijn met de maatregelen die het kabinet op 13 oktober aankondigden, en loopt vast vooruit op de wettelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten, die het kabinet binnenkort zal invoeren. Deze nieuwe regel wordt in het campusprotocol opgenomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.