Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Mondkapjes en labwerk - update coronamaatregelen FWN

15 oktober 2020

De landelijke maatregelen om COVID- 19 terug te dringen zijn fors aangescherpt. Er gelden nieuwe regels voor heel Nederland. Wat betekent dit voor het onderwijs en onderzoek aan onze faculteit?

Onderwijs 

 • Al het onderwijs in de gebouwen gaat vooralsnog door zoals gepland. 
 • Doorloop altijd de Corona Check voordat je college komt geven. 
 • In alle universiteitsgebouwen zijn mondkapjes verplicht als je rondloopt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een mondkapje. Als docent is het niet verplicht een mondkapje te dragen tijdens het geven van de les. Indien je een mondkapje wilt dragen in de les ben je vrij om dit te doen. Studenten dragen hun mondkapje bij het binnenkomen en weggaan, en mogen hun mondkapje afzetten als ze op hun plaats zitten. 
  Binnen de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen geldt een uitzondering voor de chemische- en biochemische laboratoria- en practicaruimten; zie Laboratoria en practica.
 • Het maximumaantal van 30 personen in een zaal geldt niet voor ons onderwijs. Het maximumaantal studenten per zaal staat aangegeven op de deur. Dit aantal is gebaseerd op de 1,5 meter-norm.
 • Vooralsnog gaan we ervan uit dat de regels voor hoger onderwijs voor het tweede semester niet wezenlijk zullen veranderen ten opzichte van nu. Waarschijnlijk zal het nieuwe semester dus uit ook een mix van online en offline onderwijs bestaan. De landelijke richtlijnen blijven leidend. 

Laboratoria en practica 

 • Met ingang van 15 oktober 7:00 uur stelt de Universiteit Leiden het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen die zich in onze gebouwen bevindt. Uitzondering hierop zijn de chemische en bio-chemische onderzoekslaboratoria en de chemische en bio-chemische practicaruimten binnen onze faculteit. We adviseren om in deze labs geen mondkapjes te dragen. De ventilatie in deze labs is dermate sterk dat deze een goede bescherming vormt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje leidt tot een groter risico. Practicabegeleiders dragen een face-shield. Tips voor de begeleiding van studenten in het lab vind je op de medewerkerswebsite. Buiten het laboratorium en de practicaruimten is een mondkapje verplicht.  

Werk 

 • We werken vanuit huis, tenzij je voor onderwijs/onderzoek op de faculteit moet zijn.       
 • Een veilige en gezonde thuiswerkplek is van groot belang. Heb je extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij je leidinggevende.
 • Neem ook voldoende rust en een moment van ontspanning tijdens het thuiswerken. Tip: neem deel aan de Healthy University Week en maak bewegen onderdeel van je werkdag.
 • Aanvragen om toch op locatie te werken stem je af met je leidinggevende. Deze kan toegang aanvragen.  
 • Doorloop altijd de Corona Check voordat je naar het werk komt.
 • Maak je je zorgen? Aarzel niet en neem contact op met je leidinggevende. 

Heb je nog vragen over de maatregelen, kijk dan in het coronadossier voor alle actuele informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.