Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Psychologie: Vacature student-lid Opleidingsbestuur, uiterlijk 23 november solliciteren

21 november 2020

Het bestuur van het Instituut Psychologie (Faculteit der Sociale Wetenschappen) bestaat uit de Wetenschappelijk Directeur, de Directeur Opleidingen en een studentlid. Het bestuur wordt ondersteund door de secretaris.
Deze vacature bestaat voor de periode van 01-01-2021 tot 01-02-2022. De eerste maand zal bestaan uit de inwerkperiode.

STUDENT-LID OPLEIDINGSBESTUUR

Solliciteren uiterlijk 23 november 2020

U kunt uw sollicitatie voorzien van uw CV tot en met 23 november 2020 richten aan:
Mw. drs. Paula van den Bergh, Secretaris van het bestuur van het Instituut Psychologie,
p.t.m.van.den.bergh@fsw.leidenuniv.nl

De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 30 november of 7 december 2020 plaatsvinden.

Taken:

 • Inbreng van het studentenbelang in de beleidsontwikkeling van het Instituut;
 • Deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het Instituutsbestuur (op maandag);
 • Deelnemen aan de wekelijkse vergaderingen van het Opleidingsbestuur (op donderdag);
 • Deelnemen aan incidentele brainstorms van het bestuur;
 • Deelnemen aan het maandelijkse overleg met de hoogleraren (op maandag); Deelnemen aan het maandelijks overleg met de Instituutsraad (op maandag);
 • Eventueel deelnemen aan overleg met het faculteitsbestuur, College van Bestuur;
 • Bijwonen van vergaderingen van diverse onderwijscommissies (veelal op maandag en dinsdag);
 • Onderhouden van contacten met studenten, studieverenigingen en studentgeledingen van opleidingscommissies (bachelor en master) en de assessor van het faculteitsbestuur;
 • Het behandelen van klachten van individuele studenten;
 • Organiseren van de verkiezingen voor studentleden van de opleidingscommissies;
 • Eventueel deelnemen aan taakgroepen gericht op onderwijsinnovatie binnen het Instituut.  

Vereist:

 • Interesse in bestuurlijke processen en enige ervaring daarmee;
 • Actieve ondernemende instelling m.n. ten aanzien van de onderwijsaangelegenheden in het Instituut;
 • Bachelor (eind 3e jaars)- of masterstudent Psychologie;
 • Studeert nog aan een opleiding van psychologie (Universiteit Leiden) voor minimaal een jaar vanaf 1 februari 2021;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.

De vergaderingen zijn voornamelijk Nederlandstalig. De student moet uitstekende beheersing hebben van de Nederlandse taal in zowel lezen, schrijven als spreken.

De inspanningen van het student-lid van het Opleidingsbestuur vergen ca. 8 uur per week. Hiervoor wordt een vergoeding als student-assistent gegeven.

Vraag het student-lid: Nienke Luijcks en volg haar op

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het huidige student-lid: Nienke Luijcks,
e-mail:
n.m.luijcks@fsw.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.