Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Nieuwe inrichting Bestuursbureau en vorming nieuw expertisecentrum ASSC

24 november 2020

Het Bestuursbureau ondergaat per 1 januari 2021 een wijziging in de inrichting van de organisatie. Het Bestuursbureau bestaat vanaf die datum uit vijf directies en vier stafafdelingen. Daarnaast wordt een nieuw expertisecentrum gevormd, het ASSC (Administratief Shared Service Center).

Het College van Bestuur (CvB) beoogt hiermee een betere aansluiting op de universitaire organisatie en een meer integrale wijze van besluitvorming. Volgens het College draagt de herinrichting bij aan een meer integrale wijze van besluitvorming. Ook versterkt het de samenwerking in het Bestuursbureau en met de faculteiten en expertisecentra.

De herinrichting is tweeledig:

 • Een nieuwe inrichting van het managementteam van het Bestuursbureau;
 • De oprichting van een nieuw expertisecentrum (Administratief Shared Service Centre).

Het Bestuursbureau zal vanaf 1 januari bestaan uit vijf beleidsdirecties:

 • Strategische Communicatie en Marketing (SCM)
 • Strategie en Academische Zaken (SAZ)
 • Financieel Economische Zaken (FEZ)
 • Human Resource Management (HRM)
 • Informatiemanagement (IM)

en vier stafafdelingen:

 • Audit en Interne Controle (AIC)
 • Veiligheid
 • Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)
 • Bedrijfsbureau

Algemeen Directeur/Secretaris CvB Carolien Metselaar geeft leiding aan het managementteam Bestuursbureau. Zij is vanuit deze rol verantwoordelijk voor de onderlinge, inhoudelijke afstemming en integrale beleidsvoorbereiding van besluiten die worden voorgelegd aan het CvB.

De vier stafafdelingen staan onder directe aansturing van Carolien Metselaar. Dit zijn de afdelingen AIC, Veiligheid, ABJZ en het Bedrijfsbureau.

Oprichting Administratief Shared Service Centre

De administratieve, uitvoerende organisatieonderdelen van de directie Bedrijfsvoering worden geclusterd in een nieuw te vormen expertisecentrum, ASSC. Dit staat onder leiding van een directeur die zorgdraagt voor verdere professionalisering en digitalisering, met de focus op dienstverlening aan faculteiten, expertisecentra en het Bestuursbureau. De volgende onderdelen worden ondergebracht in het ASSC:

 • Financieel Shared Service Centre (FSSC)
 • Personeel Shared Service Centre (PSSC)
 • Documentaire Informatievoorziening en Archiefbeheer (DIA)
 • Functioneel Beheer (FB)

Dit expertisecentrum werkt voor alle faculteiten, expertisecentra en het Bestuursbureau.
De medewerkers van het Bestuursbureau zijn door hun leidinggevenden geïnformeerd over de wijzigingen. Het college heeft gesproken met de portefeuillehouders bedrijfsvoering van de faculteiten en de directeuren van de expertisecentra in de aanloop van het besluit. De Dienstraad heeft positief geadviseerd over deze ontwikkeling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.