Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Terugblik eerste Discussiegroep Diversiteit en Inclusiviteit

24 november 2020

Door Emre Sener (lid taksforce FGGA)

Onlangs hebben wij met een aantal collega’s een discussiegroep georganiseerd om als collega’s onderling informeel te praten over diversiteit en inclusiviteit op het niveau van het faculteitsbureau. De directe aanleiding voor dit gesprek was de onduidelijkheid die heerste over wat precies de ervaringen van collega’s zijn op deze gebieden. Het uiteindelijke doel van dit eerste gesprek was om te toetsen of de gekozen aanpak de juiste was, om zodoende dergelijke gesprekken te organiseren voor alle collega’s op het faculteitsbureau. Vanwege het sterk hiërarchisch karakter van het faculteitsbureau zal er bij het organiseren van deze gesprekken bewust gekozen worden om leden van het managementteam in eerste instantie niet hiervoor uit te nodigen. Het vermoeden is namelijk dat de aanwezigheid van een leidinggevende de vrijheid, openheid en/of eerlijk van collega’s tijdens deze discussie zal beperken. Om die reden zullen de belangrijkste bevindingen en breedst gedeelde meningen achteraf teruggekoppeld worden aan de leden van het managementteam.

'Eén van de breedst gedeelde meningen die naar voren kwam tijdens dit gesprek was de onderschatting van de waarde van diversiteit op de werkvloer en het onvoldoende stilstaan bij de vele voordelen van diversiteit tijdens sollicitatieprocedures.'

Voorafgaand aan het gesprek hadden de gespreksleden een vragenlijst ingevuld met stellingen over hun ervaringen met betrekking tot inclusiviteit en inclusief leiderschap op de werkvloer. Tijdens de discussie hebben we deze stellingen doorgenomen waarbij steeds de ruwe verdeling van de geanonimiseerde antwoorden per stelling is besproken. Het bespreken van de ruwe verdeling per stelling is belangrijk, omdat als ook maar één iemand aangeeft dat hij/zij niet het gevoel heeft dat diegene gelijkwaardig wordt behandeld ten opzichte van de rest van zijn/haar collega’s, dat dat een zeer zorgelijk en ernstig signaal is. Uit alleen een gemiddelde en standaarddeviatie is dit niet meteen te herkennen en maakt het daarnaast ook minder menselijk.

Het gesprek zelf verliep prettig en persoonlijk had ik het idee dat iedereen zich veilig genoeg voelde om zijn of haar standpunten kenbaar te maken. Het was fijn om te zien dat deze collega’s veel waarde hechtten aan het belang van het gesprek. Het bespreken van de resultaten op de stellingen hielp daarbij, omdat het gesprek daarmee op gang bleef en steeds nieuwe onderwerpen/thema’s/situaties aan bod kwamen. Een van de breedst gedeelde meningen die naar voren kwam tijdens dit gesprek was de onderschatting van de waarde van diversiteit op de werkvloer en het onvoldoende stilstaan bij de vele voordelen van diversiteit tijdens sollicitatieprocedures.

Al met al was het gesprek voor mij persoonlijk een succes en we zullen dergelijke gesprekken dus binnenkort ook voor alle collega’s van het faculteitsbureau organiseren!

Vragen? Neem contact op via diversityoffice@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.