Universiteit Leiden

nl en

P&O

Verzuimbegeleiding per 1 november

2 november 2020

Als je onverhoopt ziek wordt en niet kunt werken, zijn jij en je leidinggevende er allebei verantwoordelijk voor om je herstel te bevorderen,  je verzuim te beperken en langdurig verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. Aangezien de universiteit het belangrijk vindt dat medewerkers en leidinggevenden deze verantwoordelijkheid delen en vooral met elkaar in gesprek gaan en in gesprek blijven, zijn de volgende afspraken gemaakt over de verzuimbegeleiding per 1 november 2020.

Hoe ziet de verzuimbegeleiding eruit?

Duidelijke contactmomenten

In de verzuimbegeleiding van de universiteit staan de contactmomenten tussen jou en je leidinggevende centraal. Om jullie daarbij te ondersteunen heeft de universiteit twee folders gemaakt. In die folders staat precies wat jullie moeten weten en doen tijdens je verzuim en wie waarvoor verantwoordelijk is.

 • Folder voor medewerkers
  Lees wat de universiteit van jou verwacht en wat jij van de universiteit kunt verwachten.

Ziekteverzuim? Dit moet je weten en doen.

 • Folder voor leidinggevenden
  Lees hoe jij je medewerker kunt begeleiden en hoe je re-integratie kunt bevorderen.

Verzuim? Kom in actie!

Uitnodiging om afspraak te maken met bedrijfsarts na 4 weken

Je krijgt voortaan geen automatische oproep meer van de bedrijfsarts. In plaats daarvan ontvang je na vier weken verzuim een brief met informatie over het verzuimproces en de uitnodiging een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Dan zijn er twee mogelijkheden.

1. Je maakt geen afspraak met de bedrijfsarts

 • Je hoeft geen afspraak te maken als je op korte termijn herstel verwacht. Bespreek dit eerst met je leidinggevende.
 • Meld het als je (gedeeltelijk) hersteld bent.
 • Mocht je verzuim langer gaan duren dan 6 weken, dan is het belangrijk om in overleg met je leidinggevende alsnog een afspraak te maken. De bedrijfsarts maakt namelijk na 6 weken een probleemanalyse met een advies. Op basis daarvan maak je samen met je leidinggevende een plan van aanpak. Dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

2. Je maakt wel een afspraak met de bedrijfsarts

 • Ter voorbereiding op de afspraak met de bedrijfsarts vul je, liefst samen met je leidinggevende, het online formulier ‘informatie & vraagstelling’ in. Op het formulier staan vragen over de huidige situatie en eventueel gemaakte afspraken. Ook geven jullie aan welke vraag of vragen jullie hebben voor de bedrijfsarts. Waar willen jullie advies over?
 • Verstuur het formulier en maak een afspraak via het secretariaat VGM, telefoonnummer 071 527 8015.
 • De bedrijfsarts geeft jou en je leidinggevende na de afspraak gericht advies.

Heb je eerder behoefte aan een advies van de bedrijfsarts?

Natuurlijk hoef je niet te wachten tot er vier weken voorbij zijn. Je kunt zelf op ieder gewenst moment een afspraak maken met de bedrijfsarts, ook als er nog geen sprake is van verzuim. De bedrijfsarts kan je helpen als je klachten, problemen of vragen hebt die te maken hebben met de relatie tussen je gezondheid en je werk. Dan maak je een afspraak voor het Arbeidsomstandigheden-spreekuur.

Maak een afspraak met de bedrijfsarts

Meer informatie over het verzuimproces

Wil je meer weten? Onder Ziek en gezond vind je meer informatie.

Wat kun je zelf doen om gezond te blijven?

Kijk op de pagina Healthy University @Home. Daar staan allerlei tips en adviezen. Je vindt er bijvoorbeeld links naar gratis e-health-apps die je kunt gebruiken om stress tegen te gaan. Maar ook praktische tips om je thuiswerkdag in te richten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.