Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Call for proposal Netspar Theme Grants 2021

16 december 2020

Het Netspar-netwerk onderzoekt pensionering- en vergrijzingvraagstukken. Wetenschappers werken daarbij samen met professionals vanuit overheden, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. In de laatste jaren heeft Netspar op die manier al vele grote projecten (tussen de k€ 250 en k€ 500) gesubsidieerd.

Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor grootschalige projectsubsidie (Theme Grant). De intentie bestaat om dit jaar k€ 750 toe te wijzen. Daarnaast is er additionele funding mogelijk door Instituut Gak in de vorm van een extra themaproject. Aanvragen mogen k€ 250 bedragen.

Mede op verzoek van haar sectorpartners betrekt Netspar steeds meer wetenschappelijke disciplines bij haar onderzoek. Alle onderzoeksvoorstellen die passen in de onderzoeksagenda worden dan ook in het bijzonder verwelkomd. Op 18 maart 2021 bestaat de gelegenheid een eerste opzet van een onderzoeksvoorstel te presenteren aan de Netspar-partners. Meer informatie hierover treft u hier aan. 

De deadline voor het indienen van een conceptaanvraag is 20 april 2021.

Op de website vindt u de Call for Proposal met aanvullende informatie en het aanvraagformulier, 
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.