Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Faculteitsraad bespreekt ontwikkelingen i.h.k.v. het Coronavirus, onderwijsjaarverslag en meer

9 december 2020

Op maandag 14 december om 10:00 uur vergadert de Faculteitsraad met het Faculteitsbestuur. 

Op de openbare agenda staan de ontwikkelingen in het kader van het Coronavirus.

Andere agendapunten:
•    Onderwijsjaarverslag 2019 - 2020
•    Stand van zaken onderzoekstimuleringsprojecten UL en Sectorgelden Rechtsgeleerdheid

Bekijk de agenda van 14 december a.s. 

Vergadering bijwonen

Wil je de vergadering online bijwonen? Dat kan. Meld je aan bij de griffier.
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.