Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Aanscherping maatregelen tegen corona

15 december 2020

Het coronavirus blijft zich helaas verspreiden. Gisteren zijn daarom veel nieuwe maatregelen aangekondigd en vanaf vandaag is Nederland in lockdown. De extra maatregelen hebben ook gevolgen voor de universiteit, die staan hieronder. Op deze manier draagt ook het hoger onderwijs bij aan de strijd tegen het virus. Dankzij de veilige inrichting van de universiteit met de 1,5 meter maatregelen kunnen locatiegebonden onderzoek, praktijkonderwijs en tentamens gelukkig wel op locatie doorgaan. Promoties en oraties kunnen online doorgaan. 

De volgende maatregelen raken de universiteit:

Alle maatregelen gelden vanaf woensdag 16 december tot en met in elk geval 17 januari. We volgen met deze maatregelen de lijn die in de VSNU is afgesproken:

Studeren en studentenleven

 • Veel fysieke onderwijsactiviteiten worden voor de periode van 16 december tot in elk geval 17 januari afgelast en zoveel mogelijk online georganiseerd. Praktijkgericht onderwijs in kleine groepen kan wel doorgaan binnen de RIVM-richtlijnen. Tutor- en mentorgroepen, gericht op de begeleiding en ondersteuning van studenten, kunnen wel op locatie doorgaan. Studenten ontvangen hierover nadere informatie van hun opleiding.
 • Fysieke tentamens kunnen in dezelfde periode wel doorgang vinden.
 • Studieplekken blijven beschikbaar, via het bestaande reserveringssysteem, voor studenten die deze het meest nodig hebben. Het gaat om deze studenten:
  • Internationale studenten;
  • Studenten met een functiebeperking;
  • Studenten die als mantelzorger optreden;
  • Studenten die thuis geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren of die om andere (mentale) redenen liever op de campus studeren.
 • Stages kunnen doorgaan als de aanbieder van de stage dit toestaat.
 • Studieverenigingen mogen in de genoemde periode geen fysieke activiteiten organiseren. Dat geldt ook voor activiteiten met een educatief doel.

Werken

 • Thuiswerken is en blijft het uitgangspunt. Uitzonderingen zijn uitsluitend mogelijk in overleg met de leidinggevende. We vragen leidinggevenden om in de geest van de oproep van het kabinet alleen bij uitzondering werken op locatie toe te staan.
 • Onderzoek mag op locatie plaatsvinden indien dit locatiegebonden is.
 • Docenten en ondersteunend personeel benodigd voor onderwijsactiviteiten worden gezien als cruciale beroepen. Dit betekent dat, net als in het voorjaar, hun kinderen naar de kinderopvang, basisscholen en buitenschoolse opvang kunnen gaan. Meer informatie over cruciale beroepen vind je op de website van de Rijksoverheid. Heb je een cruciaal beroep, dan kun je het PSSC servicepunt mailen voor een brief voor school en/of kinderdagverblijf.

Plechtigheden en feestdagen

 • Er zijn in deze periode geen gezamenlijke diploma-uitreikingen. Studenten kunnen hun diploma ophalen zonder gasten en publiek.
 • Promoties kunnen wel doorgaan, maar online. In het Academiegebouw zijn enkel de noodzakelijke functionarissen (dus geen publiek) aanwezig, met een maximum van tien personen.
 • Oraties kunnen online doorgaan. De plechtigheden worden op locatie en zonder publiek opgenomen.
 • Het is niet toegestaan om fysieke kerst- of nieuwjaarsbijeenkomsten te organiseren.

Reizen binnen en buiten Nederland

 • Studenten en medewerkers reizen zoveel mogelijk met eigen vervoer. Mocht dit niet mogelijk zijn – en indien dit noodzakelijk is voor fysieke onderwijs- of onderzoeksactiviteiten – dan kunnen zij gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Dienstreizen naar het buitenland waren en blijven tot nader order niet toegestaan, tenzij het College van Bestuur vooraf schriftelijk toestemming geeft. Zie voor meer informatie de mededeling.
 • Alle uitwisselingsprogramma’s in het eerste en tweede semester zijn al eerder in verband met het coronavirus geannuleerd. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de universiteit toestemming geven om toch voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Zie voor meer informatie de mededeling.

Openstelling gebouwen en catering

 • Veel universitaire gebouwen blijven open, onder andere voor locatiegebonden werk en tentamens. Wel zijn de openingstijden in de vakanties anders. Zie hier de aangepaste openingstijden voor universiteitsgebouwen en de universitaire bibliotheken rond de feestdagen.
 • De hortus botanicus is tijdens de volledige periode (dus t/m 19 januari) gesloten. Meer informatie vind je op de website van de hortus.
 • Het Universitair Sportcentrum (USC) zal in die periode op vrijwel alle locaties gesloten zijn. Meer informatie vind je op de website van het USC.
 • Cateringpunten op de universiteit blijven geopend, maar enkel voor take-away.

Met deze maatregelen dragen we als universiteit bij aan de bestrijding van het virus. Dat vraagt – net als begin dit jaar – veel van onze medewerkers en studenten. Voor studenten betekent het nóg minder contact met de universiteit en met elkaar, docenten moeten nog meer online onderwijs verzorgen, en veel medewerkers zullen onder werktijd hun kinderen bij zich hebben. Ook van onderzoekers, promovendi en andere medewerkers wordt wederom uiterste flexibiliteit en improvisatie gevraagd.

Door de maatregelen zijn de mogelijkheden tot ontspanning in de komende weken helaas ook beperkt, en vieren we de feestdagen met minder mensen dan gehoopt. Dat heeft veel impact, en dat geldt al helemaal voor alle medewerkers die dit jaar extra uren hebben gedraaid voor de digitalisering van het onderwijs, en voor de internationale studenten die zo graag terug waren gegaan naar hun land van herkomst. Het enige dat we nu helaas kunnen doen is volhouden en onze schouders eronder zetten. We danken bij voorbaat iedereen voor zijn of haar inzet.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.