Universiteit Leiden

nl en

Onderwijs, Organisatie

Open spreekuur voor beoordeling Research Master Archeologie door visitatiecommissie

16 december 2020

Op 5 februari wordt de research master opleiding gevisiteerd. De visitatiecommissie adviseert de Nederlandse overheid over de kwaliteit van ons studieprogramma. De opleiding heeft hiervoor een zelfevaluatierapport opgesteld, waarin ook een studentenhoofdstuk is opgenomen, geschreven door studentleden van de raad en opleidingscommissie. De visitatiecommissie zal het programma evalueren met het faculteitsbestuur, de docenten, examencommissie en alumni. Ook vindt een gesprek plaats met studenten uit iedere jaargang en/of specialisatie (indien van toepassing). 
We kijken uit naar het bezoek van de visitatiecommissie en zijn goed voorbereid. De commissie zal het programma beoordelen op vier standaarden:

 • Niveau en oriëntatie van het programma;
 • Inhoud, structuur en kwaliteit van het onderwijs;
 • De toetsing en resultaten die studenten behalen (bijvoorbeeld voor scripties);
 • Cursusmaterialen en vakevaluaties.
   

Spreekuur met de visitatiecommissie, 18 januari, 10.30-11.00 uur

Als onderdeel van de procedure is er een spreekuur waarvoor alle docenten en studenten zijn uitgenodigd. Het inloopspreekuur is bedoeld voor het delen van serieuze bezwaren met de visitatiecommissie.

Als je van het spreekuur gebruik wilt maken, kun je uiterlijk 11 januari contact opnemen met Els Schröder, secretaris van de visitatiecommissie: els@qanu.nl. Je deelname is vertrouwelijk, evenals hetgeen besproken wordt tijdens dit spreekuur. Vanwege de coronamaatregelen vindt dit spreekuur digitaal plaats. 

De visitatiecommissie

De visitatie vindt plaats op basis van peer review van staf van andere universiteiten in Nederland en internationaal. Lid van de visitatiecommissie zijn:

 • Prof.dr. Kristoffel Demoen, voorzitter
 • Dr. Gerhard Anders 
 • Prof.dr. Thomas Meier
 • Em.prof.dr. John Haeley
 • Prof.dr. Helena Houvenaghel, toetsdeskundige
 • Em.prof.dr. Jens-Uwe Hartmann
 • Yannick de Raaff, studentlid

Als je vragen hebt over de visitatie en beoordeling van ons studieprogramma, kun je contact opnemen met f.c.m.tomas@arch.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.