Universiteit Leiden

nl en

Facilitair

Vergoeding voor internetkosten

15 december 2020

Iedereen die vanwege de coronamaatregelen vanuit huis werkt en bij de Universiteit Leiden een dienstverband heeft, krijgt vanaf januari 2021 een tegemoetkoming voor de kosten van internetgebruik. De vergoeding bedraagt 25 euro netto per maand en wordt overgemaakt met het salaris vanaf januari.

Werknemers die standaard op locatie werken en oproepkrachten in dienst bij Jobmotion krijgen de vergoeding niet. Deze tijdelijke vergoeding wordt verstrekt tot en met 31 augustus, waarbij per drie maanden wordt gekeken hoe de situatie is, en of daarbij nog een vergoeding past. Binnen de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) worden de mogelijkheden verkend voor een vergoedingsregeling, die past bij de ambitie dat meer thuisgewerkt kan worden na de coronacrisis. 

De toekomst: van gedeeltelijke lockdown naar plaatsonafhankelijk werken

Door de coronacrisis werken we sinds half maart noodgedwongen grotendeels vanuit huis. Dankzij snelle oplossingen, flexibiliteit en improviseren is dat in de afgelopen maanden gelukt.

Inmiddels vraagt de situatie echter om meer structurele oplossingen. Die gaan we de komende tijd gefaseerd realiseren. Met nieuwe afspraken en regelingen maken we hybride werken mogelijk: voornamelijk thuis, en soms op het werk, op anderhalve meter en in samenwerking met collega’s die thuis werken. Het is onze ambitie voor de toekomst om medewerkers meer vrijheid te geven in de keuze van hun werklocatie: thuis, hybride of op de universiteit. In het nieuwe jaar werken we deze mogelijkheden verder uit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.