Universiteit Leiden

nl en

P&O, Financiën

Vergoeding kosten woon-werkverkeer per 1 januari 2021

15 december 2020

In 2021 zullen we helaas nog grotendeels thuiswerken en heb je op dagen dat je thuiswerkt geen recht op reiskostenvergoeding. Daarom krijg je in 2021 niet meer automatisch de tegemoetkoming reiskosten uitbetaald. De universiteit geeft echter wel graag een vergoeding voor dagen waarop je naar je werkplek reist. Omdat niet te voorspellen is welke dagen dat zijn, kun je vanaf 1 januari 2021 je daadwerkelijke reisdagen woon-werkverkeer maandelijks achteraf declareren.

Bovendien mag iedereen in 2021 vanaf 1 februari voor daadwerkelijke reisdagen weer (aanvullende) kilometervergoeding aanvragen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Deze kilometervergoeding wordt dan met terugwerkende kracht berekend vanaf 1 januari 2021.

In overleg met de vakbonden in het Lokaal Overleg zijn de regelingen op dit punt aangepast.

Woon je binnen een straal van 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer.
 • Wel mag je je daadwerkelijke reisdagen laten vergoeden via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. 

Woon je meer dan 10 kilometer van je werk en reis je incidenteel naar je werkplek?

 • Dan kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer. Je kunt je daadwerkelijke reisdagen na afloop van iedere maand declareren volgens het reguliere declaratieproces. 
 • Ook mag je vanaf 1 februari 2021 voor je daadwerkelijke reisdagen een aanvullende vergoeding aanvragen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

Werk je volledig op locatie? En woon je meer dan 10 kilometer van je werkplek

 • Werk jij in opdracht van de universiteit en volgens je normale werkrooster volledig op locatie? 
 • En woon je meer dan 10 kilometer van je werkplek? 

Dan hoef je je reisdagen niet te declareren en krijg je jouw tegemoetkoming in reiskosten woon-werkverkeer nog steeds automatisch uitbetaald. Dit kun je zien op je loonstrook. Je kunt net als altijd een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Hiervoor hoef je geen daadwerkelijke reisdagen te declareren. 

Val je onder de garantieregeling of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

 • Val je onder de garantieregeling reiskosten woon-werkverkeer? 
 • Of zijn met jou schriftelijk afwijkende afspraken gemaakt?

Dan blijf jij die vergoeding ongewijzigd ontvangen en is dit terug te zien op je loonstrook. Je kunt net als altijd een aanvraag indienen voor een aanvullende vergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Hiervoor hoef je geen daadwerkelijke reisdagen te declareren. 

De hoogte van de tegemoetkoming verandert niet. Daarbij gelden de volgende regels:

 • De eerste 10 kilometer krijg je niet vergoed. 
 • Daarboven krijg je € 0,07 per kilometer tot een maximumbedrag van € 45,00 netto per maand.
 • Reiskosten kun je tot drie maanden nadat je ze gemaakt hebt, declareren. 
 • De vergoeding wordt apart van je salaris uitbetaald samen met eventuele andere declaraties.

Als je kiest voor kilometervergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden, levert dat je fiscaal voordeel op.

Hoe?
Het systeem berekent het aantal woon-werk-kilometers op basis van je daadwerkelijke reisdagen en vermenigvuldigt dit met € 0,19. Het systeem brengt het bedrag dat daar uitkomt in mindering op je brutoloon. Daardoor hoef je minder inkomstenbelasting te betalen.

Daarna  telt het systeem hetzelfde bedrag op bij je nettosalaris (het brutobedrag wordt een nettobedrag). Als je al een tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer hebt ontvangen, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de fiscale vergoeding.

Woon je binnen een straal van 10 kilometer van je werk en wil je gebruikmaken van de kilometervergoeding via het keuzemodel?

 • Voer je daadwerkelijk gemaakte reisdagen na afloop van iedere maand in via Self Service > ‘Reizen en onkosten’.
  Omdat je geen recht hebt op een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer komt uit de berekening in Self Service ‘Reizen en onkosten’ een bedrag van €0. Het systeem gebruikt je gegevens echter ook om de kilometervergoeding via het keuzemodel te berekenen. 
 • Vraag vanaf 1 februari via het formulier in Self Service ‘keuzemodel’ de kilometervergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden aan. Deze aanvraag hoef je maar eenmaal in te dienen. 

Woon je meer dan 10 kilometer van je werk? 

 • Declareer je daadwerkelijk gemaakte reisdagen na afloop van iedere maand via Self Service > ‘Reizen en onkosten’.
 • Vraag vanaf 1 februari via het formulier in Self Service ‘keuzemodel’ eventueel aanvullende kilometervergoeding via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden aan. 
 • Declareer je reisdagen zo snel mogelijk na afloop van de maand, dan loopt de afhandeling zo min mogelijk vertraging op. 
 • Vergeet je een keer een maand te declareren? Dat geeft niets. Zorg er wel voor dat je je reisdagen uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de maand waarin je hebt gereisd declareert. 
 • Je kunt helaas geen voorschot voor reiskosten woon-werkverkeer aanvragen. 

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem contact op met het servicepunt FSSC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.