Universiteit Leiden

nl en

ICT, Onderwijs

ECOLe aanvraagronde subsidies voor innovatieve onderwijsprojecten

21 januari 2021

Heb je een idee voor onderwijsverbetering dat je wilt uitvoeren? Dan kun je daarvoor een subsidie aanvragen. De subsidies worden door de faculteit en het ExpertiseCentrum Online Leren (ECOLe) verstrekt. De focus van deze subsidie is onderwijsverbetering met inzet van ICT.

Op dit moment (januari 2021) wordt vrijwel al het onderwijs online aangeboden. Het is de bedoeling dat het uitgewerkte idee op den duur op een ‘blended’ manier kan worden ingezet, waarbij er een effectieve mix is tussen online en face-to-face onderwijs. Dat betekent dat jouw idee voor onderwijsverbetering van nut kan zijn voor de huidige periode van online onderwijs, maar zeker ook daarna wanneer het onderwijs weer grotendeels op de faculteit plaats zal vinden.

De speerpunten voor deze aanvraagronde zijn:

  • Het afnemen van online (diagnostische) toetsen: denk aan bv. het opzetten van een vragenbank voor tussentijds toetsen, het inzetten van audio en video in een toets, het bedenken van andere manieren van toetsen.
  • Nieuwe manieren van het inzetten van video: denk aan bv. het ontwikkelen van videoquizzen, het maken van opdrachten waarbij studenten zelf een video moeten creëren, het koppelen van bestaande kennisclips aan toetsen en/of opdrachten
  • Het toepassen van (online) activerende werkvormen: zowel activerende werkvormen op afstand zijn als online activerende werkvormen tijdens de lesmomenten op de faculteit. 
  • Het meewerken aan een platform voor Open Access lesmateriaal. Op dit platform kunnen docenten hun eigen lesmateriaal plaatsen, maar ook lesmateriaal van collega’s vinden die ze in hun onderwijs kunnen (her)gebruiken. 
  • Het opzetten van een digitaal portfolio (doorlopende leerlijn)waarmee het mogelijk om (bijv. academische) vaardigheden van een student in verschillende vakken en gedurende meerdere jaren bij te houden. 

Je aanvraag komt in aanmerking wanneer deze aansluit bij een (of meerdere) van bovengenoemde speerpunten. Je kunt de aanvraag indienen tot 15 februari 2021.

Meer informatie over de subsidies en hoe je deze aan kan vragen, vind je in het aanvraagformulier.

Naar het aanvraagformulier
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.