Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Facultaire vertegenwoordiging gevraagd voor regiogroep Latijns-Amerika en de Cariben

26 januari 2021

In het kader van de internationaliseringsstrategie heeft de Universiteit Leiden in 2015 het zogenoemde regiobeleid vastgesteld. Er zijn toen drie regiogroepen gerealiseerd voor de regio's China, Indonesië en Latijns-Amerika en de Cariben (LAC). Elke regiogroep heeft als taak om de activiteiten gericht op de regio binnen de universiteit te bundelen en te zorgen dat er beter gebruik gemaakt wordt van de Leidse expertise en netwerken in de regio.

Onze faculteit is vertegenwoordigd in de China-groep en Indonesië-groep, maar we zijn nog op zoek naar een facultaire vertegenwoordiger voor de Latijns-Amerika en de Cariben-groep. De groep vergadert vier à vijf keer per jaar. Heb je affiniteit met en academische contacten in deze regio en wil je graag meedenken over het regiobeleid voor deze regio? Maak dan voor 19 februari je interesse kenbaar aan Anette van Sandwijk, hoofd Bureau Internationaal Onderwijs: a.m.m.van.sandwijk@law.leidenuniv.nl. Bij meerdere gegadigden zal een selectie plaatsvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.