Universiteit Leiden

nl en

Organisatie

Universiteitsraad bespreekt ombudsfunctionaris en plan van aanpak Onderwijsvisie

13 januari 2021

Op maandag 25 januari om 15:00 uur vergadert de Universiteitsraad. Op de agenda staat de inrichting van de ombudsfunctie, een langgekoesterde wens van de Raad. Ook het plan van aanpak voor de Onderwijsvisie 2021-2023 komt aan de orde.

Overige agendapunten:

  • Onderwijszaken
  • Regeling gebruik universitaire gebouwen
  • Regeling melding misstanden
  • Eindrapportage doorontwikkeling kwaliteitszorg
  • ICT-projectenkalender 2021
  • Universiteit in tijden van corona

In deze vergadering bepaalt de Universiteitsraad per onderwerp zijn voorlopige standpunt, om dat vervolgens te bespreken met het College van Bestuur in de overlegvergadering op 1 februari om 15.30 uur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.