Universiteit Leiden

nl en

Onderzoek

Call for proposals: Facultair impactfonds

2 februari 2021

Het Faculteitsbestuur stelt voor het kalenderjaar 2021 een bedrag van in totaal €10.000 beschikbaar om een aantal initiatieven op het gebied van maatschappelijke impact (gedeeltelijk) mee te financieren.

Aanvragen

Iedere docent of onderzoeker met een bezoldigde aanstelling [1]aan de Faculteit der Geesteswetenschappen kan subsidie aanvragen van maximaal € 2000. Een subsidie kan aangevraagd worden voor het (gedeeltelijk) financieren van incidentele kosten van een initiatief dat als doel heeft de maatschappelijke impact van het onderwijs of onderzoek te versterken. Het fonds is bedoeld voor nieuwe initiatieven. Financiering aanvragen voor lopende activiteiten is niet mogelijk.

In dit fonds wordt gebruik gemaakt van de definitie van Impact van het Britse Research Evaluation Framework (REF):

‘Impact includes, but is not limited to, an effect on, change or benefit to:

  • the activity, attitude, awareness, behaviour, capacity, opportunity, performance, policy, practice, process or understanding
  • of an audience, beneficiary, community, constituency, organization or individuals
  • in any geographic location whether locally, regionally, nationally, or internationally.

Impact includes the reduction or prevention of harm, risk, cost or other negative effects.’

Het is aan de aanvrager om aannemelijk te maken dat het initiatief, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, bijdraagt aan de beoogde positieve impact op (groepen mensen uit) de samenleving. Dit kan met verschillende type activiteiten, zoals (maar niet uitsluitend) outreach, beleidsbeïnvloeding, kennistransfer of maatschappelijke netwerkvorming. 

Het fonds kan niet gebruikt worden voor het vrijkopen van tijd voor de aanvrager, maar wel voor het inhuren van extra ondersteuning zoals een student-assistent die ondersteunt in de organisatie van bijvoorbeeld een evenement.

Wil je samenwerken met scholen in het middelbaar- of basisonderwijs of zijn scholieren je doelgroep? Neem dan voor ondersteuning contact op met het ICLON door een mail te sturen naar Gijsman@iclon.leidenuniv.nl.

Subsidie kan uitsluitend aangevraagd worden door gebruik te maken van dit standaard aanvraagformulier . Als de aanvraag succesvol is, dient de ontvangen subsidie in het kalenderjaar 2021 worden uitgegeven.

[1] In ieder geval tot afronding van het initiatief waar subsidie voor wordt aangevraagd.

Selectie

Aanvragen zullen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie, bestaand uit zowel wetenschappelijk personeel als ondersteunend personeel van de faculteit. De commissie adviseert het Faculteitsbestuur over toekenning van aanvragen, waarna het Faculteitsbestuur een besluit hierover neemt.

De beoordelingscommissie maakt haar keuze op basis van de volgende criteria:

  • Is het doel helder en haalbaar?
  • Is de doelgroep helder omschreven en is het aannemelijk dat het initiatief waarvoor geld wordt aangevraagd deze doelgroep bereikt?
  • Sluit de activiteit waar subsidie voor wordt aangedragen aan op de doelstelling en de doelgroep?
  • Geeft de manier van evalueren die door de aanvrager wordt aangedragen voldoende informatie over het slagen van het initiatief? 
  • In hoeverre is financiering uit dit impactfonds noodzakelijk/belangrijk voor het succes van het aangevraagde initiatief?

Wat is de procedure?

Aanvragen kunnen ingediend worden door dit formulier in te vullen en op te sturen naar m.c.belderbos@hum.leidenuniv.nl.

De uiterste datum voor inzendingen van aanvragen is 1 april 2021. De uitslag zal zo snel mogelijk na de deadline aan de aanvrager via e-mail bekend worden gemaakt

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.